Trang chủ Bang Bang

14.06 Giảm Giá Tank VIP Mừng Hè

THỜI GIAN

Từ ngày 14/06 đến hết ngày 16/06

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Nhân dịp hè đến , trong Shop sẽ giảm giá 2 tank VIP : Triệu Vân, Kiếm Thần trong 3 ngày duy nhất !

Chỉ Số tank Kiếm Thần

Skill HÌNH ẢNH Chi tiết
Skill R

Skill E

Skill Space

Chỉ Số tank Triệu Vân

Skill HÌNH ẢNH Chi tiết
Skill R

Skill E

Skill Space

Bản quyền trò chơi công ty Sixcube
Công ty CMN Online phát hành độc quyền tại Việt Nam
Địa chỉ: 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 1900 6837
Email: hotro@kul.vn

Top