Lịch sử Nạp tiền Phần thưởng

0

Số Xu Chuyển Vào Game Lần Quay Nhận
100 Xu 1

Các giải thưởng như:

Điện thoại, Gối, Bình nước, Tank sẽ trao sau khi kết thúc sự kiện

down up