Trang chủ > Thư viện > Đấu So Tài

Đấu So Tài

H

àng ngày, BBers phải chiến đấu để hoàn thành các nhiệm vụ, và quan trọng hơn là nâng cao trình độ điều khiển Tank của mình.

Để tiến hành so tài cùng những đối thủ khác, BBers hãy nhấn vào "Đấu So Tài" như hình dưới:

- Sau khi vào giao diện Đấu So Tài, BBer có thể tạo phòng riêng cho mình bằng cách Click vào “Tạo đội ngũ” hoặc có thể “Tìm đội ngũ” đã sẵn có. Nếu không muốn tạo đội ngũ, bạn có thể gia nhập nhanh đề tìm đồng đội đi cùng.

- Sau khi tạo phòng, BBer có thể mời đồng đội của mình đi cùng ở giao diện như hình dưới, cần tối thiểu 2 thành viên và tối đa là 5 thành viên để bắt đầu đấu so tài nhé.

- Khi đủ số lượng thành viên trong phòng, Chủ phòng Click “Vào Game” để tiến hành tìm đối thủ của mình.