Trang chủ > Thư viện > Duy Trì Guild

Duy Trì Guild

T

ạo Guild xong, chủ Guild có thể mời thêm các thành viên khác cho Guild xôm tụ.

Khi mới tạo, Guild có LV1 và chủ Guild sẽ có 2000 điểm cống hiến, điểm cống hiến này được chia đều 1000 Quỹ Guild và 1000 Quỹ Team.

- Để kiếm cống hiến cho bản thân và nâng cao quỹ Guild cũng như quỹ Team, các thành viên trong Guild phải đi đấu so tài, đi phụ bản cùng nhau thì sẽ nhận được quỹ Team cũng như quỹ Guild hoặc Bbers có thể cống hiến bằng Xu hay bằng Bạc.

- Muốn Tăng LV Guild chúng ta phải cần quỹ Guild, nếu quỹ Guild đủ để tăng cấp lên LV tiếp theo, nhấp vào Tăng LV Guild để biết quỹ cần dùng cho LV tiếp theo là bao nhiêu nhé.

- Ở Guild LV1, BBers sẽ tạo được 2 Team Guild (Mỗi Team 10 người). Khi lên LV tiếp theo sẽ có thể tạo thêm được 1 Team tương ứng.

 

Chủ Guild có thể tạo Team và chuyển chức cho thành viên khác cùng nhiều chức năng nữa

- Để duy trì Team cũng như duy trì Guild, chúng ta cần Quỹ Team để trả phí (Quỹ Team kiếm được khi các thành viên đi phối hợp và phụ bản cùng nhau)

- Để biết Quỹ Team hiện có và Quỹ Bảo Trì ( Phí quỹ cần trả hằng ngày để duy trì Team ) BBers nhấp vào Quan sát ở góc phải mỗi Team như hình dưới:

- Sau khi quan sát sẽ hiện ra một bảng mô tả chi tiết quỹ Team hiện có và quỹ cần phải trả hằng ngày để duy trì Team. (Phí duy trì hệ thống sẽ trừ tự động từ quỹ Team hiện có, nếu trong vòng 7 ngày liên tiếp không nộp quỹ bảo trì thì hệ thống sẽ tự động giải tán Team).