Trang chủ > Thư viện > Phụ bản Team

Phụ bản Team

K

hi gia nhập Guild, bạn có thể được tham dự phụ bản Team và nhận được nhiều vật phẩm giá trị. Hiện tại có 3 Phụ bản Team là Luyện Ngục Hồn, Ngôi Sao Thần Châu và Quốc Gia Thần Thánh. (Mỗi phụ bản có 2 chế độ là Thường hoặc Khó để bạn chọn).

- Muốn mở Phụ bản Team, trưởng Team nhấp vào Quan Sát ở góc của Team. Để mở phụ bản, nhấp vào nút như hình dưới (Yêu cầu cần 2000 Quỹ Team mới có thể mở).

Sau khi mở Phụ bản Team, Quỹ bảo trì hằng ngày sẽ tăng thêm 2000 (như trên hình quỹ là 1000 nếu mở phụ bản Team quỹ bảo trì cần sẽ cộng thêm 2000 nữa là 3000).

- Trưởng Team có thể mở và đóng Phụ Bản Team nếu quỹ Team không đủ, hệ thống cũng tự động đóng nếu Quỹ Team của bạn không đủ để duy trì.

 Mỗi đội ngũ trong phụ bản Team sẽ có tối đa 5 thành viên cùng tham dự. Mỗi ngày bạn có 5 lượt để khiêu chiến Phụ Bản Team.