Trang chủ > Thư viện > Cường Hóa pet

Cường Hóa pet

Đ

iểm thuộc tính PET phụ thuộc không chỉ vào việc Tăng Level, Tăng Sao mà còn phụ thuộc rất lớn vào việc cường hóa. Vì vậy, hãy tích trữ nguyên liệu Tinh Thể Siêu Năng để Cường hóa Pet.

Cường hóa càng lên cao, điểm may mắn càng giảm nhưng nếu thất bại, bạn vẫn tích lũy được Mức Hoàn Thành. Điểm Cường hóa phụ thuộc vào Tư chất của Pet. Tư chất càng cao thì điểm Cường hóa càng cao.

Có thể tìm thấy tinh thể siêu năng khi tham gia chinh phục phụ bản nhé.

Bước 1: Click vào nút "Trợ Thủ" trên giao diện trò chơi

Bước 2: Click vào nút "Cường Hóa"

Mỗi cấp cường hóa thì sẽ tăng điểm nhất định tùy vào thuộc tính cường hóa của từng loại Pet

Lưu Ý: Mỗi lần người chơi thao tác tăng Sao hoặc cường hóa, nếu không thành công sẽ tăng mức độ hoàn thành. Mức hoàn thành sẽ tăng cao thuộc tính chiến lực của trợ thủ, có tỉ lệ trực tiếp tăng cấp sao và cường hóa. Khi mức hoàn thành đạt full thì cường hóa và cấp sao của trợ thủ sẽ tăng.

Ví dụ: Khi bạn nâng cấp trợ thủ từ 4 lên 5 sao mà không thành công thì bạn sẽ nhận được mức hoàn thành tương ứng và thuộc tính của trợ thủ cũng tăng lên tương ứng ở mức hoàn thành đó, tương tự thì cường hóa cũng như vậy.