Trang chủ > Thư viện > Thêm Sao Pet

Thêm Sao Pet

T

ăng cấp Sao cũng là một cách để nâng cao sự hữu dụng của các trợ thủ. Cấp Sao của Pet cũng tương ứng với tư chất của Pet, có thể là 1 - 2 sao hoặc là 15 – 16 sao, và để tăng cấp sao, bạn phải dùng nguyên liệu là Hạt Nhân Vạn Năng tương ứng, mỗi hạt nhân cùng loại dùng để tăng 2 cấp sao.

Tham gia chinh phục phụ bản để nhặt Mảnh Hạt Nhân. Vào Đổi Nguyên Liệu để đổi Hạt Nhân Vạn Năng. Hoặc cũng có thể mua trực tiếp từ trong Shop.

Bước 1: Click vào nút "Trợ Thủ" trên giao diện trò chơi

Bước 2: Click vào nút "Thêm Sao"

- Khi tăng sao thành công, các chỉ số thuộc tính của Pet tăng lên tương ứng.

- Tăng sao lên cao tỉ lệ điểm may mắn càng giảm

- Để nâng tỷ lệ thành công, bạn có thể dùng vật phẩm Nano Đông lạnh.

Các loại Nano đông lạnh cũng tương ứng với các cấp sao của Pet.

Càng nhiều Nano Đông lạnh, điểm may mắn càng cao. Đặc biệt khi sử dụng 3 Nano, điểm may mắn sẽ là 100% - chắc chắn sẽ thành công.