Trang chủ > Thư viện > Thăng Cấp Pet

Thăng Cấp Pet

K

hi mới thu phục được Pet từ việc đi phụ bản, hoặc là mua từ Shop, Pet có cấp độ 0, Vì vậy bạn cần nâng cấp để tăng chỉ số sức mạnh cho Pet.

Để tăng kinh ghiệm cho Pet, bạn phải tìm kiếm vật liệu thích hợp: Chip Siêu Dẫn ( Có cấp độ chip từ No.1 đến No.5) . Vật phẩm này có thể có được khi tham gia phụ bản.

Bước 1: Click vào nút "Trợ Thủ" trên giao diện trò chơi

Bước 2: Click vào nút "Tăng LV"

- Các chỉ số thuộc tính sẽ theo theo Level của PET.