Sniper

Các thông số cơ bản của Sniper:

ĐẶC ĐIỂM LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6
HP     1683 1878 2238 3185
Tấn Công     204 223 239 400
Xuyên 60
Hộ Giáp Vật Lý 152
Hộ Giáp Năng Lượng 123
Tốc Độ Di Chuyển 185
Tốc Độ Bắn 75
Cự Li Bắn 480

Thông tin kỹ năng tank:

HÌNH ẢNH SKILL TÁC DỤNG THỜI GIAN HỒI

Bom Ẩn

Skill này bao gồm hiệu quả chủ động và bị động.

- Bị Động:Sau khi rời khỏi chiến đấu sẽ vào trạng thái ẩn thân, khi ẩn thân tốc độ di chuyển tăng 25%, khi Sniper bất động, mỗi 0.5s tăng 10% xuyên thấu vật lý, tối đa cộng dồn 10 lần, tất cả skill sẽ tăng 3s ấn ký đánh úp, khi đánh trúng mục tiêu có ấn ký sẽ gây thêm (100%X Tấn Công)ST Thực.

- Chủ Động:Đặt 1 địa lôi, địa lôi tối đa tồn tại 25s, nổ gây (205%X Tấn Công)ST Vật Lý và giảm tốc 75%, duy trì 2s, hiệu quả giảm tốc sẽ giảm dần.

Không thể gây ST lên Kiến Trúc, chỉ đánh dấu lên mục tiêu kích hoạt địa lôi.

10s

Dark Blow

Bắn đạn về mục tiêu, tạo (175%X Tấn Công)ST Vật Lý và đánh lui kẻ địch, trong quá trình đánh lui nếu đụng trúng vật cản sẽ bị choáng 1s.

8s

Đánh Úp

Vào trạng thái đánh úp (Sẽ giải trừ ẩn thân), 3 lần Công Thường tiếp theo sẽ biến thành súng đánh úp tấm bắn cực xa. Sau khi đánh trúng sẽ giảm 50% hiệu quả trị liệu của mục tiêu trong 2s, ở trạng thái này sẽ giảm 50% tốc độ di chuyển.

Đạn 1: Gây (250%X Tấn Công)ST Vật Lý lên kẻ địch đầu tiên bị đánh trúng và giảm 50% tốc độ di chuyển của mục tiêu (Giảm theo thời gian) trong 2s.

Đạn 2: Nổ sau khi đánh trúng kẻ địch đầu tiên, gây (300%X Tấn Công)ST Vật Lý lên địch trong phạm vi nhỏ.

Đạn 3: Gây (350%X Tấn Công)ST Vật Lý lên địch trên đường thẳng. Skill duy trì 3s

Skill này không gây ST lên kiến trúc, khi giải phóng xong mới CD.

12s