Trang chủ > Thư viện > Ngưu Ma Vương

Ngưu Ma Vương

Các thông số cơ bản của "Trâu":

ĐẶC ĐIỂM LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6
HP     2457 2668 3089 5145
Tấn Công     153 166 192 313
Xuyên 34
Hộ Giáp Vật Lý 171
Hộ Giáp Năng Lượng 251
Tốc Độ Di Chuyển 165
Tốc Độ Bắn 66
Cự Li Bắn 336

Thông tin kỹ năng tank:

HÌNH ẢNH SKILL TÁC DỤNG THỜI GIAN HỒI

Trẻ Trâu Nổi Giận

Skill này bao gồm hiệu quả chủ động và bị động.

- Bị Động: Mỗi lần dùng skill và chịu 15% giới hạn HP đều nhận 1 lần hiệu quả Giáp và Khiên tăng 15%, tối đa cộng dồn 5 lần, hiệu quả duy trì 5s .Mỗi 3s tự động thi triển 1 lần [Tiếng Thét]: Gây (50%X Tấn Công) ST Vật Lý lên địch xung quanh, đồng thời mục tiêu nhận 1 lần hiệu quả Tiếng Thét, mỗi lần hiệu quả sẽ giảm 10% tốc độ di chuyển của địch, đồng thời ST mà [Tiếng Thét] lần sau gây ra tăng 50% , duy trì 7s , hiệu quả Tiếng Thét tối đa cộng dồn 5 lần.

- Chủ Động:Sau khi tụ lực thời gian ngắn, đánh lui địch xung quanh, gây (185%X Tấn Công) ST Vật Lý, gây 0.5s Choáng, sau khi hết Choáng sẽ giảm 25% tốc độ di chuyển và Công, hiệu quả giảm duy trì 2s.

8s

Cú Húc Điên Cuồng

Xông về phía mục tiêu chỉ định, gây (127%X Tấn Công) ST Vật Lý và đánh bạy 1s kẻ địch trên đường, khi đạt mục tiêu sẽ nhận Khiên bằng 15% giới hạn HP, Khiên duy trì 3s, nếu mục tiêu chỉ định là đồng đội, khi đến sẽ tạo Khiên cho y. Cứ mỗi va chạm 1 địch trên đường, bản thân tăng 25% tấn công vật lý, duy trì 2s.

8s

Hơi Thở Tử Thần

Sau khi tụ lực ngắn hạn sẽ gây (357%X Tấn Công) ST Vật Lý lên địch trong khu vực hình chữ nhật, địch bị đánh trúng sẽ bị đánh bay 1.5s, giảm 30% Hộ Giáp, kéo dài 3s. Sau khi kết thúc hiệu quả đánh bay, tốc độ di chuyển của địch giảm 55% trong 2s.

25s