Elsa

Các thông số cơ bản của Elsa:

ĐẶC ĐIỂM LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6
HP     2352 2554 2957 3360
Tấn Công     230 249 289 328
Xuyên 30
Hộ Giáp Vật Lý 146
Hộ Giáp Năng Lượng 129
Tốc Độ Di Chuyển 170
Tốc Độ Bắn 100
Cự Li Bắn 552

Thông tin kỹ năng tank:

HÌNH ẢNH SKILL TÁC DỤNG THỜI GIAN HỒI

Vòng Băng Tuyết

Skill này bao gồm hiệu quả chủ động và bị động.

- Bị Động:Khi skill gây ST sẽ tạo Ấn Ký Hàn Băng lên mục tiêu, khiến địch trong 2s giảm 25% tốc độ tấn công và di chuyển, skill của Elsa nếu đánh trúng mục tiêu có ấn ký sẽ gây thêm 50% ST, có 25% đóng băng địch trong 1s, trong thời gian đóng băng, mọi ST nhận được tăng 15%.Elsa có hàn băng hộ thể, khiến ST nhận được trong 1 lần không vượt quá 15% giới hạn HP, mỗi lần nhận ST skill sẽ khiến cho kẻ tấn công nhận ấn ký Hàn Băng và bản thân trong 1.5s tăng 50% tốc độ di chuyển và phòng thủ.

- Chủ Động:Sau khi trì hoãn ngắn hạn, ở khu vực chỉ định triệu hội Vòng Băng Tuyết, gây (237%X Tấn Công)ST Năng Lượng lên địch,kẻ địch ở ngoài vòng sẽ chịu hiệu quả đóng băng trong 1.5s, trong quá trình đóng băng, địch tăng 15% tất cả ST nhận được.

8s

Hơi Thở Băng

Sau khi tụ lực ngắn hạn sẽ thi triển Hơi Thở Băng, gây (188%X Tấn Công) ST Năng Lượng lên địch khu vực hình quạt và đánh lui địch 1 khoảng, khiến địch trong 2s giảm thêm 50% tốc độ di chuyển (Giảm theo thời gian), ST gây ra giảm 25%.

6s

Băng Thiên Tuyết Địa

Triệu hồi bão tuyết tại khu vực chỉ định, tấn công 5 lần mục tiêu, mỗi lần gây (177%X Tấn Công)ST Năng lượng.Quá trịnh này cần thi triển liên tục,dùng skill lần nữa có thể dừng thi triển, trong thời gian thi triển liên tục, giảm 25% ST lên bản thân. Giảm 75% ST lên Kiến trúc.

25s