Groot

Các thông số cơ bản của Groot:

ĐẶC ĐIỂM LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6
HP     3626 3937 4558 5180
Tấn Công     221 239 277 315
Xuyên 31
Hộ Giáp Vật Lý 192
Hộ Giáp Năng Lượng 254
Tốc Độ Di Chuyển 155
Tốc Độ Bắn 36
Cự Li Bắn 336

Thông tin kỹ năng tank:

HÌNH ẢNH SKILL TÁC DỤNG THỜI GIAN HỒI

Hút Hoang Dã

Skill này bao gồm hiệu quả chủ động và bị động.

- Bị Động: Mỗi 8s sẽ tự kích hoạt hiệu quả Nhịp Đập, hồi ngay 5% HP, đồng thời xóa mọi trạng thái xấu, 5s tiếp theo tăng tốc 25%, mỗi giây hồi 2% giới hạn HP bản thân.Khi đầy máu sẽ không kích hoạt.

- Chủ Động: Sau khi thi triển sẽ tăng tốc 25% và không ngừng hút HP địch xung quanh trong 5s, mỗi 0.5s gây lên địch trong phạm vi (42%X Tấn Công) ST Năng Lượng, mỗi lần gây ST sẽ hồi bản thân (26%X Tấn Công) HP, giảm mục tiêu 5% Giáp Vật Lý/Khiên Năng Lượng và 5% Công trong 2s, đồng thời tăng bản thân 5% Giáp Vật Lý/Khiên Năng Lượng và 5% Công trong 2s, hiệu quả lên địch và bản thân được cộng dồn, tối đa dồn 10 lần. Sau khi thi triển xong skill mới CD.

8s

Cây Bạo Liệt

Đặt hạt giống lên địa điểm chỉ định, khi đạt hạt sẽ nổ, gây (189%X Tấn Công) ST Năng Lượng, khiến địch im lặng 1s. Đồng thời giảm tốc 50% trong 1.5s.

6s

Natural Field

Thi triển tại điểm chỉ định, trì hoãn 1s thi triển 1 khu vực kéo dài 4s:

Khi có hiệu lực, hồi cho đồng đội trong khu vực (195%X Tấn Công) HP và kèm hiệu quả Thiên Nhiên Phù Hộ trong 1.5s: Hút mọi ST từ skill và chuyển thành HP.

Khi có hiệu lực, gây cho địch trong khu vực (247%X Tấn Công) ST Năng Lượng, xóa tạm thời buff Thủ và trạng thái tăng ích giảm ST.

Đồng đội trong khu vực tăng 25% tốc độ tấn công và đạn bay.Địch trong khu vực tạm thời không thể nhận buff Thủ và trạng thái tăng ích giảm ST, đồng thời nhận hiệu quả Thiên Nhiên Trừng Trị 2s: Lúc này nếu mục tiêu di chuyển quá 360, sẽ nhận 25% giới hạn HP ST Thực, nhận hiệu quả Im Lặng, giảm tốc 100% trong 2s (Giảm theo thời gian).

25s