Trang chủ > Thư viện > Tư Mã Ý

Tư Mã Ý

Các thông số cơ bản của Tư Mã Ý:

ĐẶC ĐIỂM LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5 LEVEL 6
HP - - - - - 3675
Tấn Công - - - - - 410
Xuyên 24
Hộ Giáp Vật Lý 168
Hộ Giáp Năng Lượng 183
Tốc Độ Di Chuyển 160
Tốc Độ Bắn 60
Cự Li Bắn 480

Thông tin kỹ năng tank:

HÌNH ẢNH SKILL TÁC DỤNG THỜI GIAN HỒI

Hỗn Độn U Minh

Skill này bao gồm hiệu quả chủ động và bị động.

- Bị Động:Tư Mã Ý mỗi 5s tự động nhận 1 Cầu Phép Hỗn Độn bao quanh bản thân, mỗi lần diệt Tank địch sẽ nhận ngay 3 Cầu Phép, làm mới ngay thời gian CD skill Space.

- Chủ Động:Đánh lùi tất cả Tank địch và Cầu Phép trong phạm vi phía trước , gây cho địch (183%X Tấn Công) ST Năng Lượng và giảm tốc 50% trong 2s, địch bị Cầu Phép Hỗn Độn đánh trúng sẽ chịu (204%X Tấn Công)ST Năng Lượng và choáng 1s, khi đánh trúng Tank địch sẽ tạo 1 Cầu Phép Hỗn Độn mới tại vị trí địch.Skill này được cộng dồn, tối đa 2 lần.

8s

Hỗn Độn Cầu

Sau khi trì hoãn tạm thời, gây lên mục tiêu trong khu vực (183%X Tấn Công)ST Năng Lượng, gọi 1 Cầu Phép Hỗn Độn tồn tại 8s, khi Cầu Phép biến mất sẽ gây lên địch xung quanh (183%X Tấn Công) ST Năng Lượng Skill này được cộng dồn, tối đa 2 lần.

8s

Hỗn Độn Phệ

Thúc đẩy tất cả Cầu Phép xung quanh bản thân và trên chiến trường oanh kích mục tiêu. Viên thứ nhất gây (100%X Tấn Công)ST Năng Lượng, ST Năng Lượng mà mỗi viên Cầu Phép oanh kích gây ra sẽ cao hơn viên trước (50%X Tấn Công)Cầu Phép Hỗn Độn có thể bị cản trở bởi mục tiêu khác, mỗi lần Cầu Phép đánh trúng sẽ hồi bản thân (50%X Tấn Công) HP.

20s