Minion

HÌNH ẢNH SKILL TÁC DỤNG

Linh Kiện

 

Khi các thiết bị của Minion tiêu biến sẽ để lại Linh Kiện, Minion có thể nhặt Linh Kiện giúp giảm 3s hồi Skill. Chỉ nhặt linh kiện do bản thân tạo.

 

Tháp Pháo Minion

Tạo tháp pháo tại điểm chỉ định (tồn tại 10s), Tháp pháo có 35% HP Minion, có thể tấn công mục tiêu trong phạm vi gần, mục tiêu trúng đòn nhận 60% Sát thương vật lý của Minion. Skill cộng dồn 3 lượt.

Thiết Bị Không Gian

Tạo Thiết Bị Không Gian ở vị trí chỉ định, 1s sau tạo cho địch 419% sát thương vật lý, thiết bị sẽ tạo 1 khu vực hình tròn tồn tại 3s, địch bước ra hay vào khu vực đó thì tốc độ bắn và di chuyển giảm 75%, tồn tại trong 3s.