Angel

 

HÌNH ẢNH SKILL TÁC DỤNG

Thánh Hóa -Sa Ngã

 Tank Thiên Thần hoán đổi giữa trạng thái Thánh Hóa và Sa Ngã:

Thiên Thần: Sát thương nhận giảm 25% Tầm bắn 336; có thể dùng Thánh Quang Chiếu RọiThanh Tẩy

- Thiên Thần Sa Ngã: Sát thương tạo ra tăng 25%. Tầm bắn 408; có thể dùng Dẫn Dắt Linh HồnGiam Giữ Linh Hồn.

BBer sử dụng Skill bằng Phím tắt R

Thanh Tẩy - Dẫn Dắt

Thiên Thần: Thanh Tẩy Thi triển giúp bản thân hồi 171% HP, ánh sáng thần thánh sẽ nhảy múa xung quanh mục tiêu trong phạm vi, nếu mục tiêu là đồng đội sẽ giúp hồi 128% HP, nếu mục tiêu là địch sẽ gây 159% sát thương năng lượng, tối đa nhảy múa 4 lượt, hiệu quả mỗi lượt giảm 25%.

- Thiên Thần Sa Ngã: Dẫn Dắt Linh Hồn Tụ lực 0.5s sau sẽ kéo kẻ địch đứng trước mặt trong phạm vi hình quạt về bên cạnh và gây 179% sát thương vật lý.

Thánh Quang - Giam Giữ

Thiên Thần: Thánh Quang Chiếu Rọi tạo năng lượng thần thánh bảo vệ đồng đội và miễn mọi sát thương trong 1.5s đồng thời hồi 217% HP.

- Thiên Thần Sa Ngã:  Giam Giữ Linh Hồn Kẻ địch trong phạm vi nhận 382% sát thương vật lý và bị giam cầm trong 2s.

Thánh Quang Chiếu Rọi và Giam Giữ Linh Hồn có chung thời gian CD.