Trang chủ > Thư viện > Hệ thống nhiệm vụ

Hệ thống nhiệm vụ

K

hi tham gia BangBang Online bạn hãy nhớ hoàn thành Nhiệm Vụ để có thể thăng cấp nhanh và mạnh lên theo từng ngày, từng giờ nhé.

HỆ THỐNG NHIỆM VỤ

Từ giao diện chính của Game, các bạn Click vào Icon nhệm vụ như hình sau:

CÁC LOẠI NHIỆM VỤ

Nhiệm vụ hoạt động là nhiệm vụ giúp BBers thăng cấp nhanh nhất. Các nhiệm vụ này sẽ diễn ra hằng ngày, BBers hãy nhớ hoàn thành nhé.

Ngoài Nhiệm vụ hoạt động còn có các nhiệm vụ khác ở trong Nhiệm vụ chínhNhiệm vụ phụ. Cùng chinh phục để thu về các vật phẩm giá trị ingame.