Trang chủ > Thư viện > Hệ thống Phụ Bản Đơn

Hệ thống Phụ Bản Đơn

N

 goài phụ bản đi cùng chiến hữu thì BBer có thể "tự kỷ" một mình bằng Phụ Bản Đơn ^_^. Khi hoàn thành phụ bản đơn, bạn sẽ nhận được vật liệu thường và ngọc để nâng cấp Tank.

Có tất cả 6 phụ bản đơn kéo dài từ chương 1 đến chương 6, phải hoàn thành được phụ bản liên quan trước mới có thể mở phụ bản đơn nhé.

+ Từ giao diện phụ bản, chọn phụ bản đơn tương ứng như hình dưới:

+ Chọn ải tương ứng của phụ bản để bắt đầu nhé, hoàn thành ải trước thì có thể mở được ải tiếp theo. Khi hoàn thành tất cả các ải sẽ nhận được rất nhiều quá.

 Khi vượt qua 1 ải, BBer sẽ được "thưởng nóng" sau khi kết thúc ải:

Và khi hoàn thành ải của phụ bản, nếu đủ điều kiện sẽ nhận được phần thưởng ở số sao tương ứng. Cố gắng đạt 5 sao BBers nhé!