Trang chủ Bang Bang

Chuỗi Sự Kiện Tiêu Nạp Săn Tank Hot

TIÊU PHÍ NHẬN RƯƠNG TRỨNG TANK

- Thời Gian: Từ sau bảo trì hoàn tất đến 23h59 ngày 26.09

- Đối Tượng: Game thủ Bang Bang tất cả các máy chủ

- Nội dung:Trong thời gian sự kiện khi tiêu tích lũy đạt mốc sẽ nhận ngay rương Tiêu Phí Tháng 9.

NẠP TÍCH LŨY NHẬN RƯƠNG TRỨNG TANK

- Thời Gian: Từ sau bảo trì hoàn tất đến 23h59 ngày 26.09

- Đối Tượng: Game thủ Bang Bang tất cả các máy chủ

- Nội dung:Trong thời gian sự kiện khi nạp tích lũy đạt mốc sẽ nhận ngay rương Trứng Tank Tháng 8.

Chơi, Ngay và Luôn

Bản quyền trò chơi công ty Sixcube
Công ty CMN Online phát hành độc quyền tại Việt Nam
Địa chỉ: 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 1900 6837
Email: hotro@kul.vn

Top