23.10: Bảo trì máy chủ cập nhật hệ thống

23.10: Bảo trì máy chủ cập nhật hệ thống

Các Tanker thân mến!

BangBang2 sẽ bảo trì toàn bộ máy chủ để cập nhật hệ thống. Sau đây là lịch trình bảo trì dự kiến:

BẢO TRÌ MÁY CHỦ

Thời gian dự kiến: 14:15- 14:45 ngày 23.10.2019


Chúc các bạn có những giây phút thư giãn thật vui cùng BangBang2!

X