Cập Nhật Tăng Chỉ Số Skin Tank

Cập Nhật Tăng Chỉ Số Skin Tank

Các Tanker thân mến,

Skin Tank không những làm bạn nổi bật trong chiến trường, mà nó còn hỗ trợ tăng chỉ số sức mạnh cho Tank đó.

Nay BangBang2 sẽ tiếp tục đề cao vai trò có Skin Tank hơn. Cụ thể như sau:

  • Khi sở hữu Skin Tank Hệ (Hiếm): Tấn Công và HP sẽ được +2%
  • Khi sở hữu Skin Tank Hệ (Sử Thi): Tấn Công và HP sẽ được +5%
  • Khi sở hữu Hồn Tank 1*: Tấn Công và HP sẽ được +1%
  • Khi sở hữu Hồn Tank 3*: Tấn Công và HP sẽ được +1%
  • Khi sở hữu Hồn Tank 5*: Tấn Công và HP sẽ được +3%

 

So sánh giữa Tank dùng Skin full Skin + Hồn và Tank không dùng skin + Hồn

 

Chúc các tanker có những khoảnh khắc thư giãn thú vị cùng BangBang!

X