Liên Kết Bạn - Nhận Quà Không Giới Hạn

Liên Kết Bạn - Nhận Quà Không Giới Hạn

Các Tanker thân mến,

Khi đạt Lv16 trở lên, bạn có thể copy ID ingame của mình và gửi cho cho bạn bè có Lv thấp hơn Lv16 để cả 2 cùng liên kết và nhận vô số Vàng và Vật Liệu Nâng Cấp.

HƯỚNG DẪN LIÊN KẾT BẠN BÈ

Khi đạt Lv16 trở lên, bạn hãy click Copy ID ingame của mình và gửi cho tất cả bạn bè thấp hơn Lv16.

Người chơi thấp hơn Lv16 liên kết ID của bạn xong thì người chơi đó sẽ nhận được quà.

Người chơi liên kết với ID của bạn hoàn thành những nhiệm vụ sau, thì bạn sẽ nhận được quà.

Còn chờ gì nữa, nhanh chân lên cấp và kết bạn đi nào!!!

Bang Đi Rồi Tính!!!

 

 

 

X