Login Ngày 2 - Rước Ngay Đại Thánh

Login Ngày 2 - Rước Ngay Đại Thánh

Các Tanker thân mến,

Ngày đầu tiên tham gia vào đội quân tank chiến của tiến sĩ Wild, các Tanker đã nhận được quà rồi phải không nè? Để tăng tinh thần chiến đấu, quà login ngày 2 dành cho các Tanker sẽ là một tank huyền thoại với "tội danh" không thể bá đạo hơn - ĐẠI NÁO THIÊN CUNG!

Click mục Quà Tân Thủ để nhận

Quà login ngày 2: Tank Đại Thánh vĩnh viễn

Đại Thánh xuất hiện

Hãy nghiên cứu xem tiến sĩ Wild đã biến hóa ĐẠI THÁNH thành tank chiến như thế nào nhé:

CHỈ SỐ 3 SAO 4 SAO 5 SAO
 HP 2984 3233 3731
 Tấn Công 143 155 179
 Tốc Chạy 189
Tốc Bắn 60/phút
Tầm Bắn 336
TÊN SKILL HÌNH ẢNH TÁC DỤNG HAO MP CDs
Xung Thiên Nộ Hỏa Sau mỗi lần ra skill, lần công thường kế tiếp sẽ Bạo Kích và giảm Tốc Chạy của địch đi 40% trong 1s - -
Đại Náo Thiên Cung Vung Kim Cô Bổng gây 400+(30%X Tấn Công) STVL và đánh bay địch 1.25s 80 8s
Cân Đẩu Vân Lướt đến hướng chỉ định, được tăng 40% Tốc Chạy trong 2s kèm hiệu quả Giảm ST 15%  100 8s
Đại Thánh Giáng Lâm Không thể bị chọn trong 0.5s rồi lao đến mục tiêu gây 800+(30% Tấn Công) STVL và gây choáng 0.5s lên địch xung quanh 100  20s

Bang Đi Rồi Tính!!!

 

 

 

X