Thể lệ

 Tham gia ngay các sự kiện cực HOT nhận quà Siêu Hấp Dẫn
- LIKE & SHARE liền tay nhận ngay điểm tích lũy
ĐIỂM DANH hàng ngày nhận quà đều tay 
- Tích điểm ĐỔI CODE
- Đối với Tanker thực hiện thao tác " Mời Bạn " bị lỗi hiển thị. Vui lòng CTRL + F5  để làm mới lại trang hoặc thoát ra và đăng nhập lại sau đó thực hiện lại thao tác mời bạn.
- Không spam tính năng để tránh bị chặn quyền mời bạn