PvP

BangBang2 có các chế độ PvP hấp dẫn sau:

ĐẤU THƯỜNG

- Đấu Thường sử dụng map Bá Vương 5vs5, không giới hạn sức mạnh của Tank.

- Điều kiện chiến thắng là phá hủy Tháp của địch.

- Cố gắng diệt boss 2 bên sông để nhận Buff có lợi.

ĐẤU XẾP HẠNG

- Đấu Xếp Hạng sử dụng map Bá Vương 5vs5, giới hạn sức mạnh của Tank không vượt quá 3 Sao.

- Phương thức leo hạng theo chuẩn game MOBA hiện nay.

ĐẤU SO TÀI

- Thời gian đấu tối đa 5 phút.

- Có 4 map để người chơi thỏa sức so tài.

- Không giới hạn sức mạnh của Tank.

- Diệt 25 mạng hoặc bên nào có lượng tiêu diệt nhiều hơn khi hết giờ sẽ chiến thắng.

ĐẤU HỎA LỰC

- Thời gian đấu tối đa 5 phút.

- Diệt 100 mạng hoặc bên nào có lượng tiêu diệt nhiều hơn khi hết giờ sẽ chiến thắng.

- Thời gian CD skill, tốc độ bắn, sức mạnh tất cả tank đều được tăng cường.

HÌNH ẢNH MAP

Map Bá Vương (Đấu Thường –Đấu Xếp Hạng)

Map chế độ So Tài

 

 

X