Thời Gian Trao Giải

  • Với giải Tài khoản full tank:  Trao giải trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc sự kiện.
  • Với giải khác: nhận code từ Lịch Sử và vào game để sử dụng code.

Phần Thưởng Vòng Quay May Mắn

STT Quà Hình Ảnh
1 Tài Khoản Full tank x1

2 Tank Phoenix x1

3 Hộp Ngọc Siêu Cấp x1

4 Xu x1000

5 Vàng x3000

6 Mảnh Tank x5

7 Sao Bạc x5

8 Đá EXP (3) x5

9 Đá Hồn x10

Quy Định

  • Người chơi phải điền đầy đủ thông tin BTC yêu cầu. Các thông tin này sẽ được dùng làm thông tin trao giải cho khách hàng, BTC chỉ trao giải cho khách hàng cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.
  • Cổng Kul có toàn quyền sử dụng các hình ảnh của chương trình để quảng bá cho sản phẩm sau này.
  • Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
quà
Số Kul Xu Chuyển Vào Game Lượt Quay Nhận
10.000 xu 1

Tài khoản full tank sẽ trao sau khi kết thúc sự kiện!