Tank mới: TÀO THÁO xuất quân, hãy chạy đi!!!!

Tank mới: TÀO THÁO xuất quân, hãy chạy đi!!!!

Mỗi khi nhắc đến Tào Tháo, ai cũng phải lo sợ và chạy thật nhanh. Vậy trong BangBang2, Tào Tháo có "nguy hiểm" đến mức độ ấy? Hãy cùng vào game, chinh chiến trên đấu trường và lĩnh ngộ skill của Tào Tháo nhé!

CHỈ SỐ 3 SAO 4 SAO 5 SAO
 HP 3109 3335 3589
 Tấn Công 120 129 138
 Tốc Chạy 182
Tốc Bắn 60/phút
Tầm Bắn 480
TÊN SKILL HÌNH ẢNH TÁC DỤNG HAO MP CDs
Kiêu Hùng Đẫm Máu Mỗi lần Tào Tháo Diệt Địch sẽ kích hoạt 1 lần hiệu quả [Kiêu Hùng Đẫm Máu] - -
Rasegan Trong 5s sau khi thi triển, cứ 0.25s gây lên địch xung quanh 50+(55%X Tấn Công) STVL, mỗi khi gây 1 lần sát thương lên tank địch, bản thân hồi 1% HP. Đồng thời tăng tốc chạy trong 5s 150 10s
Tay Bá Đạo Tay Bá Đạo thi triển đến vị trí chỉ định, kéo địch xung quanh cự ly 72. Đồng thời gây 175+(116%X Tấn Công) STVL  kèm hiệu quả giảm tốc 50% trong 2s. 80 6s
Ép Thiên Tử - Lệnh Chư Hầu Lao tới 1 tank địch đã chọn, vào trạng thái Gọng Kìm trong 3s.
Trong trạng thái này, Tào Tháo và tank địch sẽ bất động (không thể di chuyển và dùng skill), cứ 0.5s Tào Tháo gây cho địch 55+(25%X Tấn Công) STVL. Chuyển 50% tất cả ST Tào Tháo gánh chịu thành ST lên kẻ đó.
Trong trạng thái Gọng Kìm, tất cả ST kẻ địch gánh chịu đều tính là của Tào Tháo.
Skill này không thể chọn mục tiêu đang bị Gọng Kìm của Tào Tháo khác.
180 30s

Các Tanker hãy nhanh tay sở hữu nhé!

X