Thiên Phú

Thiên Phú

- Hệ thống Thiên Phú là Kỹ Năng Bổ Trợ cho người chơi trong quá trình chiến đấu.

- Mỗi người chơi có quyền chọn cho mình 1 kỹ năng phù hợp trước khi bắt đầu trận chiến.

KỸ NĂNG MÔ TẢ CDs YÊU CẦU

Hồi ngay 15% giới hạn HP 92s Level 3

Tạo 1 lá chắn hấp thụ (10%HP+440) Sát Thương trong 10s 92s Level 3

Khiến mục tiêu chịu 20% Sát Thương Chuẩn trong 5s 92s Level 9

Hóa giải mọi trạng thái xấu, 2s kế tiếp nhận hiệu quả Kháng Tất Cả Hiệu Ứng 92s Level 11

Khiến Tốc Chạy, Tốc Bắn, Sát Thương của đối phương giảm 75% và chịu thêm 30% Sát Thương (giảm dần trong 3s) 92s Level 12

Tăng 50% Tốc Chạy trong 6s, 2s đầu tiên bỏ qua mọi va chạm thể tích 92s Level 13

Tự động hóa đá bản thân trong 2s, miễn dịch mọi Sát Thương 115s Level 14

Biến đến địa điểm chỉ định 1 khoảng cách ngắn 115s Level 15

 

 

 

X