Thông tin chi tiết tank Magneto

Thông tin chi tiết tank Magneto

CHỈ SỐ 3 SAO 4 SAO 5 SAO
 HP 3146 3572 3926
 Tấn Công 123 147 162
 Tốc Chạy 181
Tốc Bắn 60/phút
Tầm Bắn 480
TÊN SKILL HÌNH ẢNH TÁC DỤNG HAO MP CDs
Nhân Tử Điện Từ Mỗi lần Magneto sử dụng skill và gây sát thương sẽ tăng 50% tốc chạy và nhận hiệu quả bỏ qua va chạm thể tích trong 2s - -
Bom Kim Loại Triệu hồi 2 thanh thép tấn công khu vực chỉ định. Thanh 1 gây (250+124%X Tấn Công)STNL, thành gây (300+183%X Tấn Công) STNL. Nếu cùng lúc bị 2 thanh thép đánh trung sẽ gây thêm STNL bằng 20% giới hạn HP của mục tiêu. - 6s
Phản Sóng Trọng Lực Nâng đơn vị trong khu vực lên, 1.5s sau nên xuống gây (250+150%X Tấn Công) STNL, nếu khi bị nện xuống xung quanh có tank địch, sẽ khiến tank địch nhận (300+195%X Tấn Công) STNL rồi choáng 1.5s - 8s
Bão Từ Tính Magneto điều khiển bão điện từ, trong 6s tấn công kẻ địch toàn map 8 lần, mỗi lần gây (100+50%X Tấn Công) STNL. Địch trong phạm vi quanh Magneto sẽ ngẫu nhiên nhận 500% ST thêm. - 30s
X