Tiêu điểm tank: Ngưu Ma Vương

Tiêu điểm tank: Ngưu Ma Vương

CHỈ SỐ 3 SAO 4 SAO 5 SAO
 HP 3229 3463 3728
 Tấn Công 130 139 150
 Tốc Chạy 182
Tốc Bắn 60/phút
Tầm Bắn 336
TÊN SKILL HÌNH ẢNH TÁC DỤNG HAO MP CDs
Áo Sắt Mỗi lần dùng skill và chịu 15% giới hạn HP đều nhận 1 lần hiệu quả Giáp Năng Lượng 15%, tối đa cộng dồn 5 lần, hiệu quả duy trì 5s.
Mỗi 3s tự động thi triển 1 lần Chiến Hống: Gây 80+(25%X Tấn Công) ST thực lên địch xung quanh, đồng thời mục tiêu nhận 1 lần hiệu quả Chiến Hống, mỗi hiệu quả sẽ giảm 10% tốc chạy địch, ST Chiến Hống lần sau tăng 50% so với lần trước, duy trì 7s (tối đa 5 lần)
- -
Nộ Hống Sau khi tụ lực ngắn hạn, đánh lui địch xung quanh, gây 150+(105%X Tấn Công) ST vật lý, địch bị choáng 0.5s. Sau khi hết choáng sẽ giảm 40% tốc chạy và tốc bắn, duy trì 4s 60 8s
Ma Ngưu Đột Thích   Xông về mục tiêu chỉ định gây 250+(200%X Tấn Công) ST Vật Lý lên địch trên đường và đánh bay 1.5s. Bản thân nhận khiên bằng 150+15% giới hạn HP, khiên duy trì 3s, nếu mục tiêu chỉ định là bên ta, Ma Ngưu sẽ tạo khiên cho đồng đội.
Va chạm đơn vị địch sẽ tăng cho bản thân 25% tấn công vật lý, duy trì 2s.
75 8s
Tàn Phong Sau khi tụ lục, gây 700+(400%X Tấn Công) STVL lên khu vực hình chữ nhật, địch sẽ bị đánh bay 1.5s, giảm 30% Hộ Giáp trong 3s. Sau khi kết thúc hiệu quả đánh bay, địch bị giảm tốc 55% duy trì 2s 120 25s

 

X