Hạng Tên Điểm XH
Hạng Tank Tỉ lệ Win
 1. Lữ Bố
  69.97%
 2. Kurumi
  68.18%
 3. Star Lord
  67.61%
 4. Thor
  62.52%
 5. Hồ Lô
  58.17%
NARUTO