Hạng Tên Điểm XH
Hạng Tank Tỉ lệ Win
 1. Phoenix
  66.47%
 2. Báo Đen
  65.95%
 3. Kurumi
  64.64%
 4. Star Lord
  63.26%
 5. Lữ Bố
  62.18%
ICHIGO
X