Video

Video

  • Falcon - Thống Lĩnh Bầu Trời
  • Tổng hợp những pha xử lý hay nhất Bá Vương Tournament Tuần 2
  • Giải đấu Bá Vương-CK Tuần 1
  • Tiêu điểm tank: Optimus
  • Phụ Bản Diệt Boss
  • Hệ Thống Tướng và Skin
  • Tiêu điểm tank: Lữ Bố
  • Teaser
  • Trailer BangBang2
X