04/05 Mở Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Quà Đặc Sắc

ĐĂNG NHẬP - NHẬN QUÀ MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 04/05 đến 23h59 ngày 06/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận thưởng hấp dẫn:

THỜI GIAN QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
 NGÀY 1 Mảnh Phá Quân *10
Võ Hồn Đan *10
Tẩy Thạch *5
 NGÀY 2
Mảnh Phá Quân *10
Võ Hồn Đan *10
Luyện Thạch II *10
 NGÀY 3
Mảnh Phá Quân *10
Võ Hồn Đan *20
Chìa Khóa Thần Binh *5

VƯỢT ẢI NHẬN KẸO HALLOWEEN 2017

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/05 đến 23h59 ngày 06/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian event khi chiến (hoặc quét) các ải có boss thường và tinh anh, chiến dịch Lữ Bố và Điển Vi có xác suất rớt Kẹo Halloween 2017

ĐỔI QUÀ VUI

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/05 đến 23h59 ngày 06/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng các loại nguyên liệu để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Bộ tiêu dao x1 200 Bí Ngô 1
Bộ Kim kê 200 Bí Ngô 1
Bộ Gintama 200 Bí Ngô 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 200 Bí Ngô 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 200 Bí Ngô 1
Bộ Halloween 150 Bí Ngô 1
Bộ Thổ Dân 150 Bí Ngô 1
Bộ Thuyền 150 Bí Ngô 1
Bộ Vân Hạp 150 Bí Ngô 1
Bộ Chiến Thắng 150 Bí Ngô 1
Túi Thần Tướng I x1 3 Bí Ngô 200
Túi Thần Tướng II x1 3 Bí Ngô 200
Túi Thần Tướng III x1 3 Bí Ngô 200
Trứng Chu Du x10 20 Bí Ngô 20
Bộ Phụng Hoàng x1 200 Bí Ngô 1
Bộ Kinh Kha x1 400 Bí Ngô 1
Bộ Vinh Quang x1 150 Bí Ngô 1
Bộ Hỷ Khí x1 150 Bí Ngô 1
Bộ Đánh Thánh x1 150 Bí Ngô 1
Bộ Tinh yêu hoa gió x1 150 Bí Ngô 1
Cánh ảo hóa Tĩnh Thiền 500 Bí Ngô 1
Bí Ngô x1 6 Kẹo Hallowen 2017 500
Bí Ngô x1 Tài Nguyên Ngọc x60 500
Đá Đỏ x5 Đá Triệu Hồi x1 10
Huyền Thạch x5 Đá Triệu Hồi x1 10
Đá tiến cấp cánh x10 Đá Triệu Hồi x1 10
Đá cường hóa cánh x10 Đá Triệu Hồi x1 10

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

SALE 50% -> 90% - CÓ GIỚI HẠN

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 04/05 đến 23h59 ngày 06/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các gói quà sau giảm giá từ 50% - 90%:

VẬT PHẨM VẬT PHẨM GIÁ CŨ GIÁ SALE 
Thể Lực *1
(Được mua 5 lần/ngày)
 250 Ngọc 120 Ngọc
Thái Sơ x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  100 Ngọc  
Tẩy Thạch x1
(Được mua 20 lần/ngày) 
100 Ngọc  40 Ngọc  
Hộp Bạch Kim x20
(Được mua 20 lần/ngày)
500 Ngọc 150 Ngọc
Huyền Thạch x1
(Được mua 20 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc  
Đá Đỏ x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc 
Phẩm Chất Đan x100
(Được mua 20 lần/ngày)
800 Ngọc 200 Ngọc
Mảnh Trận Pháp x5
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  100 Ngọc  
Khóa Thần Binh x3
(Được mua 10 lần/ngày)
240 Ngọc 96 Ngọc
Võ Hồn Đan x20
(Được mua 20 lần/ngày)
1000 Ngọc 200 Ngọc
Luyện Thạch III x5
(Được mua 10 lần/ngày)
180 Ngọc 90 Ngọc
Mảnh Mã Siêu x1
(Được mua 10 lần/ngày)
900 Ngọc 90 Ngọc
Mảnh Phá Quân x1
(Được mua 10 lần/ngày)
500 Ngọc 50 Ngọc

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR