11/05: Mở Sự Kiện Đổi Quà Cuối Tuần

ĐĂNG NHẬP - NHẬN QUÀ MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 11/05 đến 23h59 ngày 13/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận thưởng hấp dẫn:

THỜI GIAN QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
 NGÀY 1 Mảnh Đặng Ngãi *10
Võ Hồn Đan *10
Tẩy Thạch *5
 NGÀY 2
Mảnh Đặng Ngãi *10
Võ Hồn Đan *10
Luyện Thạch II *10
 NGÀY 3
Mảnh Đặng Ngãi *10
Võ Hồn Đan *20
Chìa Khóa Thần Binh *5

VƯỢT ẢI NHẬN CAO LƯƠNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 11/05 đến 23h59 ngày 13/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian event khi chiến (hoặc quét) các ải có boss thường và tinh anh, chiến dịch Lữ Bố và Điển Vi có xác suất rớt Cao Lương

ĐỔI QUÀ VUI

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 11/05 đến 23h59 Ngày 13/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng các loại nguyên liệu để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Bộ tiêu dao x1 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Kim kê 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Gintama 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Halloween 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thổ Dân 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thuyền 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Vân Hạp 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Chiến Thắng 10 Đá Triệu Hồi 1
Skin vũ khí Chu Du x1 5 Cao Lương+ 1 Lệnh bài Chu Du 5
Skin phòng cụ Chu Du  x1 10 Cao Lương + 1 Lệnh bài Chu Du 10
Skin trang sức Chu Du  x1 10 Cao Lương + 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Cam Ninh x1 1 Cao Lương + 2 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Nhạc Tiến x1 1 Cao Lương + 2 Lệnh bài Chu Du 10
 Tàn Binh Pháp Tôn Tử x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Binh Pháp 24 Chương x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Thái Bình Thuật x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Mãnh Đức Tân Thư x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Danh Tướng Tâm x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Độn Giáp Thư x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Luận Ngữ x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Thiên Nang Thư x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Xích Thố x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Tuyệt Ảnh x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Đích Lô x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Phi Điện x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Chiếu Dạ x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Ô Vân x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Bạch Long Câu x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Phi Sa x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Huyền Thạch x15 1 Lệnh bài Chu Du 10
Đá Đỏ x15 1 Lệnh bài Chu Du 10
Túi Thần Tướng I x1 3 Cao Lương 200
Túi Thần Tướng II x1 3 Cao Lương 200
Túi Thần Tướng III x1 3 Cao Lương 200
Trứng Chu Du x40  1 Lệnh bài Chu Du 20
Bộ Phụng Hoàng x1 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Kinh Kha x1 10 Lệnh bài Chu Du 1
Bộ Vinh Quang x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Hỷ Khí x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Đánh Thánh x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Tinh yêu hoa gió x1 10 Đá Triệu Hồi 1
Cánh ảo hóa thái lưu quang 15 Lệnh bài Chu Du 1

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

SALE 50% -> 90% - CÓ GIỚI HẠN

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 11/05 đến 23h59 ngày 13/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các gói quà sau giảm giá từ 50% - 90%:

VẬT PHẨM VẬT PHẨM GIÁ CŨ GIÁ SALE 
Thể Lực *1
(Được mua 4 lần/ngày)
 250 Ngọc 120 Ngọc
Huyền Thạch x1
(Được mua 20 lần/ngày) 
1.500 Ngọc  300 Ngọc 
Đá Đỏ x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1.500 Ngọc  300 Ngọc
Đá tiến cấp cánh x100
(Được mua 2 lần/ngày) 
17000 Ngọc  1700 Ngọc 
Đá cường hóa cánh x100
(Được mua 2 lần/ngày) 
17000 Ngọc  1700 Ngọc  
Thái Sơ x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
200 Ngọc 100 Ngọc 
Đột phá đơn x1
(Được mua 20 lần/ngày)
1000 Ngọc  100 Ngọc  
Phẩm Chất Đan x100
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  160 Ngọc 
Võ Hồn Đan *10
(Được mua 20 lần/ngày)
200 Ngọc 100 Ngọc
Hộp Bạch Kim x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
1000 Ngọc  150 Ngọc  
Mảnh Vạn Năng x1
(Được mua 20 lần/ngày) 
1500 Ngọc  150 Ngọc
Mảnh Phá Quân x1
(Được mua 20 lần/ngày)
500 Ngọc 50 Ngọc
Mảnh Mã Siêu x1
(Được mua 20 lần/ngày)
900 Ngọc 90 Ngọc

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR