11/06 Mở Ưu Đãi Nạp Tiêu Đầu Tuần

TÍCH NẠP

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 11/06 đến 23h59 ngày 14/06 (reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
588 Ngọc LB Kẹo *12
Đá Đỏ *12
1080 Ngọc LB Kẹo *20
Huyền Thạch *19
Lì Xì May Mắn *2
Võ Hồn Đan *30
2880 Ngọc LB Kẹo *40
Đá Đỏ *25
Lì Xì May Mắn *4
Võ Hồn Đan *45
4880 Ngọc LB Kẹo *60
Huyền Thạch *31
Lì Xì May Mắn *8
Võ Hồn Đan *95
8880 Ngọc LB Kẹo *100
Đá Đỏ *38
Lì Xì May Mắn *12
Võ Hồn Đan *150
12880 Ngọc LB Kẹo *125
Huyền Thạch *44
Lì Xì May Mắn *15
Võ Hồn Đan *200
16880 Ngọc LB Kẹo *190
Đá Đỏ *50
Mảnh Vạn Năng *35
Đá Triệu Hồi *12
20880 Ngọc LB Kẹo *250
Huyền Thạch *50
Mảnh Vạn Năng *45
Đá Triệu Hồi *12
25880 Ngọc LB Kẹo *310
Đá Đỏ *60

Mảnh vạn năng *45
Đá Triệu Hồi *17
30880 Ngọc LB Kẹo *375
Võ hồn Đan *600
Vàng *22500000
Đá Triệu Hồi *17
34880 Ngọc LB Kẹo *440
Túi Thần Tướng III *200
Tinh Hồn Bá Qua *1
Đá Triệu Hồi *24

QUÀ NẠP MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 11/06 đến 23h59 ngày 15/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày quy đổi ít nhất 275 NGỌC vào game sẽ nhận thưởng hấp dẫn.

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
NGÀY 1 LB Thú Cưỡi *3
Tàn_Cao Binh Thư *25
Điểm Vinh Dự *1250
NGÀY 2 LB Thú Cưỡi *3

Cỏ_Thú Cưỡi Cao *25
Điểm Ma Động *1250
NGÀY 3 LB Thú Cưỡi *3
Đá Đỏ *15
Điểm Vinh Dự *1250
NGÀY 4 LB Thú Cưỡi *3
Huyền Thạch *15
Điểm Ma Động *1250
NGÀY 5 LB Thú Cưỡi *3
Ngọc *888
Điểm Vinh Dự *1250

- Nếu nạp liên tục 5 ngày trong thời gian event (mỗi ngày ít nhất 275 ngọc) thì sẽ nhận thêm Quà Hào Hoa gồm:

 

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
Quà Hào Hoa LB Binh Thư *3
Túi Thần Tướng III *12
Điểm Ma Động *1250

QUÀ NẠP MỘT LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 11/06 đến 23h59 ngày 14/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Khóa Thần Binh *6
LB Kẹo *2
Lì Xì May Mắn *3
618 Ngọc Thuốc thể lực *6
LB Kẹo *4
Lì Xì May Mắn *3
1080 Ngọc Khóa Thần Binh *19
LB Kẹo *6
Lì Xì May Mắn *4
2280 Ngọc Thuốc thể lực *13
LB Kẹo *13
Lì Xì May Mắn *8
6980 Ngọc Khóa Thần Binh *38
LB Kẹo *19
Túi Ngọc *6
11880 Ngọc Thuốc thể lực *25
LB Kẹo *25
Túi Ngọc *12
Thẻ Tháng I Khóa Thần Binh *3
Kẹo *2
Ngọc *360
Thẻ Tháng II Thuốc thể lực *6
Kẹo *3
Lì Xì May Mắn *6

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 11/06 đến 23h59 ngày 14/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S85

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG
1000 Ngọc Võ Hồn Đan *20
Mảnh Trận Pháp *5
Vàng *200000
Túi Thần Tướng II *1
2000 Ngọc Võ Hồn Đan *30
Mảnh Trận Pháp *10
Vàng *300000
Túi Thần Tướng II *2
5888 Ngọc Võ Hồn Đan *40
Thuốc thể lực *2
Vàng *500000
Túi Thần Tướng II *3
10888 Ngọc Võ Hồn Đan *50
Phẩm Chất Đan *100
Vàng *600000
Túi Thần Tướng II *4
15888 Ngọc Võ Hồn Đan *80
Huyền Thạch *5
Vàng *800000
Túi Thần Tướng II *5
20888 Ngọc Võ Hồn Đan *100
Tẩy Thạch *25
Vàng *1000000
Túi Thần Tướng II *6
26888 Ngọc Võ Hồn Đan *120
Đá Đỏ *10
Vàng *1200000
Túi Thần Tướng II *7
30888 Ngọc Võ Hồn Đan *150
Mảnh Vạn Năng *15
Vàng *1500000
Túi Thần Tướng II *8
36888 Ngọc Võ Hồn Đan *180
Huyền Thạch *20
Vàng *2000000
Túi Thần Tướng II *10
42888 Ngọc Võ Hồn Đan *220
Đá Đỏ *30
Vàng *3000000
Túi Thần Tướng II *15
48888 Ngọc Lì Xì May Mắn *10
Mảnh Vạn Năng *30
Vàng *4000000
Túi Thần Tướng II *25

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR