30/07 Ưu Đãi Nạp Tiêu Chào Tháng 8

QUÀ NẠP MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 30/07 đến 23h59 ngày 03/08

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S86

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày quy đổi ít nhất 135 NGỌC vào game sẽ nhận thưởng hấp dẫn.

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
NGÀY 1 Mảnh Hoàng Trung *15
Ngọc *128
NGÀY 2 Mảnh Hoàng Trung *15
Luyện Thạch III *10
NGÀY 3 Mảnh Hoàng Trung *15
Đá Đỏ *3
NGÀY 4 Mảnh Hoàng Trung *15
Điểm Ma Động *1500
NGÀY 5 Mảnh Hoàng Trung *10
Điểm Lôi Đài *1500

- Nếu nạp liên tục 5 ngày trong thời gian event (mỗi ngày ít nhất 135 ngọc) thì sẽ nhận thêm Quà Hào Hoa gồm:

 

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
Quà Hào Hoa Mảnh Hoàng Trung *40
Ngọc *288

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 30/07 đến 23h59 ngày 02/08

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S86

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Thuốc thể lực *1
Rương Kỷ Niệm *5
Ngọc *88
618 Ngọc Thuốc thể lực *3
Rương Kỷ Niệm *10
Huyền Thạch *5
1080 Ngọc Thuốc thể lực  *5
Rương Kỷ Niệm *15
Tẩy Thạch *100
2280 Ngọc Thuốc thể lực *7
Rương Kỷ Niệm *20
Ngọc *288
6980 Ngọc Thuốc thể lực  *10
Rương Kỷ Niệm *30
Mảnh Vạn Năng *15
11880 Ngọc Thuốc thể lực *15
Rương Kỷ Niệm *50
Mảnh Vạn Năng *25
Thẻ Tháng I Thuốc thể lực  *2
Rương Kỷ Niệm *10
Ngọc *128
Thẻ Tháng II Thuốc thể lực *5
Rương Kỷ Niệm *15
Ngọc *388

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 30/07 đến 23h59 ngày 02/08 (reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S86

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Rương Kỷ Niệm *8
Ngọc *128
Thuốc thể lực *1
500 Ngọc Rương Kỷ Niệm *12
Huyền Thạch *2
Thuốc thể lực *1
LB Binh Pháp *1
1000 Ngọc Rương Kỷ Niệm *24
Hộp Bạch Kim *50
Thuốc thể lực *1
LB Thú Cưỡi *1
2000 Ngọc Rương Kỷ Niệm *30
Võ Hồn Đan *150
Thuốc thể lực *2
LB Binh Pháp *2
4000 Ngọc Rương Kỷ Niệm *60
Võ Hồn Đan *350
Thuốc thể lực *2
LB Thú Cưỡi *2
8000 Ngọc Rương Kỷ Niệm *90
Mảnh Vạn Năng *20
Thuốc thể lực *2
LB Binh Pháp *3
12000 Ngọc Rương Kỷ Niệm *150
Võ Hồn Đan *500
Thuốc thể lực *3
LB Thú Cưỡi *3
18000 Ngọc Rương Kỷ Niệm *200
Chìa Khóa Thần Binh *50
Ngọc *1888
LB Binh Pháp *4
26000 Ngọc Rương Kỷ Niệm *250
Huyền Thạch *20
Ngọc *2888
LB Thú Cưỡi *4
32000 Ngọc Rương Kỷ Niệm *350
Mảnh Vạn Năng *40
Ngọc *3888
Hồn Cam Ninh *12

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 30/07 đến 23h59 ngày 02/08

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S86

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG HÌNH ẢNH
300 Ngọc Võ Hồn Đan *10
Mảnh Trận Pháp *5
Vàng *100000
1000 Ngọc Võ Hồn Đan *15
Mảnh Trận Pháp *10
Vàng *200000
3000 Ngọc Võ Hồn Đan *30
Mảnh Trận Pháp *20
Vàng *300000
6000 Ngọc Võ Hồn Đan *40
Thuốc thể lực *3
Vàng *500000
10000 Ngọc Võ Hồn Đan *50
Phẩm Chất Đan *200
Vàng *600000
15000 Ngọc Võ Hồn Đan *80
Huyền Thạch *10
Vàng *800000
20000 Ngọc Võ Hồn Đan *100
Tẩy Thạch *50
Vàng *1000000
26000 Ngọc Võ Hồn Đan *120
Đá Đỏ *20
Vàng *1200000
32000 Ngọc Võ Hồn Đan *150
Mảnh Vạn Năng *20
Vàng *1500000
38000 Ngọc Võ Hồn Đan *180
Huyền Thạch *20
Vàng *2000000
46000 Ngọc Võ Hồn Đan *220
Đá Đỏ *30
Vàng *3000000
54000 Ngọc Võ Hồn Đan *300
Mảnh Vạn Năng *30
Vàng *4000000
58000 Ngọc Võ Hồn Đan *400
Mảnh Trận Pháp *200
Vàng *5000000

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR