Chiến Thần Vô Song S1 - S78

Chiến Thần Vô Song dành cho S1 - S78. Các Chủ Công theo dõi thường xuyên nha.

 

VÔ SONG CHIẾN THẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 09/01 đến 23h59 ngày 11/01

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S78

- Nội dung:

- Trong thời gian hoạt động, tốn 1 Ngọc nhận 1 điểm .

- Top 20 BXH Tích điểm server  được nhận thưởng, hạng càng cao thưởng càng lớn.

- Nếu 2 người chơi bằng điểm, người đạt mốc trước sẽ xếp trước.

- Mỗi hạng có yêu cầu điểm tối thiểu nhận thưởng, muốn nhận thưởng không thể thấp hơn điểm sàn.

**Lưu ý: Tích điểm không reset khi qua ngày.

- Thời gian tổng kết đợt 1: 20h00  ngày 09.01

HẠNG Mốc tiêu THƯỞNG
Hạng 1 100000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x160
Hạng 2 90000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x100
Hạng 3 80000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x70
Hạng 4 - 5 70000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x30
Hạng 6 - 10 60000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x20
Hạng 11 - 20 50000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x10

- Thời gian tổng kết đợt 2: 20h00  ngày 10.01

HẠNG Mốc tiêu THƯỞNG
Hạng 1 120000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x200
Mảnh Vạn Năng x88
Hạng 2 110000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x130
Mảnh Vạn Năng x77
Hạng 3 100000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x90
Mảnh Vạn Năng x66
Hạng 4 - 5 90000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x50
Mảnh Vạn Năng x33
Hạng 6 - 10 80000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x40
Mảnh Vạn Năng x22
Hạng 11 - 20 70000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x30
Mảnh Vạn Năng x11

- Thời gian tổng kết đợt 3: 20h00  ngày 11.01

HẠNG Mốc tiêu THƯỞNG
Hạng 1 140000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x420
Tàn Binh Pháp 24 x4
Hồn Xích Thố x4

Hạng 2 130000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x300
Tàn Binh Pháp 24 x3
Hồn Xích Thố x3

Hạng 3 120000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x180
Tàn Binh Pháp 24 x2
Hồn Xích Thố x2

Hạng 4 - 5 110000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x60
Tàn Binh Pháp 24 x1

Hạng 6 - 10 100000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x60
Hồn Xích Thố x4

Hạng 11 - 20 90000 Ngọc Mảnh Thần Lữ Bố x50

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR