Chuỗi Nạp Tiêu Nhận Quà Hấp Dẫn

QUÀ NẠP MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 08/01 đến 23h59 ngày 12/01

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S78

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày quy đổi ít nhất 150 NGỌC vào game sẽ nhận thưởng hấp dẫn.

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
NGÀY 1 Mảnh Mã Siêu *10
Ngọc *128
Hoa Đăng *2
NGÀY 2 Mảnh Mã Siêu *10
Luyện Thạch III *10
Hoa Đăng *2
NGÀY 3 Mảnh Mã Siêu *10
Đá Đỏ *2
Hoa Đăng *2
NGÀY 4 Mảnh Mã Siêu *10
Điểm Ma Động *1500
Hoa Đăng *2
NGÀY 5 Mảnh Mã Siêu *10
Điểm Lôi Đài *1500
Mảnh Vạn Năng *10

- Nếu nạp liên tục 5 ngày trong thời gian event (mỗi ngày ít nhất 150 ngọc) thì sẽ nhận thêm Quà Hào Hoa gồm:

 

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
Quà Hào Hoa Mảnh Mã Siêu *20
Ngọc *588
Lì Xì May Mắn *1

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 08/01 đến 23h59 ngày 11/01

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S78

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Khóa Thần Binh *5
LB Chiến Thắng *2
Ngọc *288
618 Ngọc Thuốc thể lực *4
LB Chiến Thắng *4
Tẩy Thạch *30
1080 Ngọc Khóa Thần Binh  *10
LB Chiến Thắng *6
Đá Đỏ *5
2280 Ngọc Thuốc thể lực *8
LB Chiến Thắng *12
Huyền Thạch *5
6980 Ngọc Khóa Thần Binh  *20
LB Chiến Thắng *30
Mảnh Vạn Năng *20
11880 Ngọc Thuốc thể lực *12
LB Chiến Thắng *60
Hoa Đăng *100
Thẻ Tháng I Khóa Thần Binh  *2
LB Chiến Thắng *3
Ngọc *388
Thẻ Tháng II Thuốc thể lực *5
LB Chiến Thắng *5
Ngọc *588

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 08/01 đến 23h59 ngày 11/01 (reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S78

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc LB Chiến Thắng *6
Ngọc *188
Thuốc thể lực *1
Hoa Đăng *4
688 Ngọc LB Chiến Thắng *12
Huyền Thạch *2
Thuốc thể lực *1
Hoa Đăng *4
1000 Ngọc LB Chiến Thắng *18
Hộp Bạch Kim *50
Thuốc thể lực *1
Hoa Đăng *8
1888 Ngọc LB Chiến Thắng *26
Võ Hồn Đan *100
Thuốc thể lực *2
Hoa Đăng *8
3888 Ngọc LB Chiến Thắng *34
Võ Hồn Đan *200
Thuốc thể lực *2
Hoa Đăng *14
5888 Ngọc LB Chiến Thắng *54
Mảnh Vạn Năng *20
Thuốc thể lực *2
Hoa Đăng *14
8888 Ngọc LB Chiến Thắng *86
Võ Hồn Đan *400
Thuốc thể lực *3
Hoa Đăng *18
12888 Ngọc LB Chiến Thắng *120
Chìa Khóa Thần Binh *80
Thuốc thể lực *8
Hoa Đăng *18
15888 Ngọc LB Chiến Thắng *150
Huyền Thạch *30
Mảnh Mã Siêu *50
Lệnh bài Chu Du *15
20888 Ngọc LB Chiến Thắng *200
Đá Đỏ *40
Mảnh Triệu Vân *60
Lệnh bài Chu Du *20
25888 Ngọc LB Chiến Thắng *250
Mảnh Vạn Năng *45
Võ Hồn Đan *2000
Lệnh bài Chu Du *20

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 08/01 đến 23h59 ngày 11/01

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S78

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG
300 Ngọc Phẩm Chất Đan *10
Vàng *300000
Hộp Bạch Kim *10
1000 Ngọc Võ Hồn Đan *30
Huyền Thạch *1
Hộp Bạch Kim *15
Vàng *500000
2000 Ngọc Tẩy Thạch *5
Huyền Thạch *2
Hộp Bạch Kim *20
Vàng *600000
4000 Ngọc Võ Hồn Đan *50
Huyền Thạch *3
Hộp Bạch Kim *25
Vàng *800000
6000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *3
Huyền Thạch *4
Hộp Bạch Kim *30
Vàng *1000000
10000 Ngọc Võ Hồn Đan *80
Ngọc *588
Hộp Bạch Kim *35
Vàng *1000000
15888 Ngọc Đá Đỏ *5
Ngọc *888
Hộp Bạch Kim *40
Vàng *2000000
22888 Ngọc Luyện Thạch III *200
Ngọc *1088
Hộp Bạch Kim *45
Vàng *2000000
30888 Ngọc Mảnh Vạn Năng *20
Võ Hồn Đan *500
Hộp Bạch Kim *50
Vàng *3000000
40888 Ngọc Mảnh Vạn Năng *30
Đá Triệu Hồi *10
Hộp Bạch Kim *80
Vàng *5000000

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR