Chuỗi Nạp Tiêu Tuần - Rương Tín Vật Mã Siêu

KHỔNG TƯỚC ĐÀI

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 09/03 đến 23h59 ngày 11/03

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S82

- Nội dung:

- Trong thời gian hoạt động, tốn 1 Ngọc nhận 1 điểm .

- Sau khi nhận đủ số điểm tích lũy sẽ kích hoạt chúc phúc ở Đổng Tước Đài, người chơi toàn server có thể nhận thướng chúc phúc Đổng Tước Đài.

- Thời gian hoạt động, tối thiểu được 10000 điểm người chơi có thể nhận thưởng toàn server.

- Chi tiết về mức tích lũy và điểm thưởng:

Mốc tiêu của server THƯỞNG
25000 Ngọc Luyện Thạch III *200
Tẩy Thạch *200
50000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *10
Võ Hồn Đan *400
Vàng *2000000
100000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *15
Ngọc *888
Vàng *3000000
150000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *25
Đá Đỏ *35
Vàng *4000000
200000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *40
Ngọc *1088
Vàng *5000000

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 09/03 đến 23h59 ngày 11/03

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S82

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG
500 Ngọc Mảnh Vạn Năng *3
Vàng *300000
Hộp Bạch Kim *10
1000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *5
Huyền Thạch *1
Hộp Bạch Kim *15
Vàng *500000
2000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *10
Huyền Thạch *2
Hộp Bạch Kim *20
Vàng *500000
4000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *15
Huyền Thạch *4
Hộp Bạch Kim *25
Vàng *800000
8000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *20
Huyền Thạch *6
Hộp Bạch Kim *30
Vàng *800000
12000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *25
Ngọc *588
Hộp Bạch Kim *35
Vàng *1000000

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 05/01 đến 23h59 ngày 07/01 (reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S78

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
150 Ngọc Rương tín vật skin Mã Siêu *5

Huyền Thạch *5
Mảnh Mã Siêu *5
300 Ngọc Rương tín vật skin Mã Siêu *10

Đá Đỏ *10
Mảnh Mã Siêu *10
888 Ngọc Rương tín vật skin Mã Siêu *10

Huyền Thạch *10
Mảnh Mã Siêu *15
Tàn Binh Pháp 24 *1
1888 Ngọc Rương tín vật skin Mã Siêu *15

Đá Đỏ *15
Mảnh Mã Siêu *20
Hồn Bạch Long Câu *1
3888 Ngọc Rương tín vật skin Mã Siêu *15

Huyền Thạch *15
Tàn Binh Pháp 24 *2
Hồn Bạch Long Câu *2
6888 Ngọc Rương tín vật skin Mã Siêu *20

Đá Đỏ *20
Tàn Binh Pháp 24 *3
Hồn Bạch Long Câu *3
10888 Ngọc Rương tín vật skin Mã Siêu *20

Huyền Thạch *30
Tàn Binh Pháp 24 *4
Hồn Bạch Long Câu *4
16888 Ngọc Rương tín vật skin Mã Siêu *25

Đá Đỏ *35
Tàn Binh Pháp 24 *5
Hồn Bạch Long Câu *5
22888 Ngọc Rương tín vật skin Mã Siêu *30

Vũ Khí Mã Siêu *5
Tàn_Binh Pháp 24 *6
Hồn Bạch Long Câu *6
28880 Ngọc Rương tín vật skin Mã Siêu*40

Lệnh Bài Chu Du *30
Đá Đỏ *40
Tàn Binh Pháp 24 *7
32888 Ngọc Rương tín vật skin Mã Siêu *200

Lệnh Bài Chu Du *50
Huyền Thạch *50
Hồn Bạch Long Câu *8

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 09/03 đến 23h59 ngày 11/03

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S82

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Khóa Thần Binh *5
Rướng tín vật skin Mã Siêu *2
Ngọc *288
618 Ngọc Mảnh vạn năng *10
Rướng tín vật skin Mã Siêu *4
Tẩy Thạch *30
1080 Ngọc Khóa Thần Binh *10
Rướng tín vật skin Mã Siêu *6
Đá Đỏ *5
2280 Ngọc Thuốc thể lực *8
Rướng tín vật skin Mã Siêu *10
Huyền Thạch *5
6980 Ngọc Khóa Thần Binh *20
Rướng tín vật skin Mã Siêu *15
Mảnh Vạn Năng *20
11880 Ngọc Thuốc thể lực *12
Rướng tín vật skin Mã Siêu *40
Cánh ảo hóa thái lưu quang *1
Thẻ Tháng I Khóa Thần Binh *2
Rướng tín vật skin Mã Siêu *3
Ngọc *188
Thẻ Tháng II Thuốc thể lực *5
Rướng tín vật skin Mã Siêu *5
Ngọc *388

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR