Chuỗi Nạp Tiêu Ưu Đãi Từ S1 - S65

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 08/06 đến 23h59 ngày 10/06 (reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S65

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
150 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *10
Võ Hồn Đan *10
Huyền Thạch *1
300 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *20
Võ Hồn Đan *30
Đá Đỏ *2
888 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *30
Võ Hồn Đan *100
Huyền Thạch *3
Tàn Binh Pháp *1
1588 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *40
Võ Hồn Đan *150
Đá Đỏ *5
Hồn Đích Lô *1
3888 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *60
Võ Hồn Đan *200
Tàn Binh Pháp Tôn Tử *2
Hồn Bạch Long *2
6888 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *80
Võ Hồn Đan *350
Tàn Binh Pháp *3
Hồn Chiếu Dạ*3
10888 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *100
Võ Hồn Đan *500
Tàn Binh Pháp *4
Hồn Chiếu Dạ*4
14888 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *120
Võ Hồn Đan *650
Tàn Binh Pháp *5
Hồn Chiếu Dạ*5
18888 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *150
Võ Hồn Đan *900
Tàn Binh Pháp *6
Hồn Chiếu Dạ*6
24880 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *200
Võ Hồn Đan *1200
Đá Đỏ *40
Tàn Binh Pháp *7
28888 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *300
Võ Hồn Đan *1500
Huyền Thạch *50
Hồn Chiếu Dạ*8

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 08/06 đến 23h59 ngày 10/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S65

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Tẩy Thạch *20
Ngọc *188
618 Ngọc Đá Đỏ *5
Lì xì may mắn *3
Mảnh Gia Cát Lượng *3
1080 Ngọc Mảnh vạn năng *10
Lì xì may mắn *6
Mảnh Gia Cát Lượng *5
2280 Ngọc Đá Đỏ *15
Lì xì may mắn *15
Mảnh Gia Cát Lượng *10
6980 Ngọc Mảnh vạn năng *20
Lì xì may mắn *22
Mảnh Gia Cát Lượng *15
11880 Ngọc Mảnh vạn năng *40
Lì xì may mắn *30
Mảnh Gia Cát Lượng *30
Thẻ Tháng I Tẩy Thạch *40
Ngọc *300
Thẻ Tháng II Đá Đỏ *5
Huyền Thạch *5
Mảnh vạn năng *5

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 08/06 đến 23h59 ngày 10/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S65

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG HÌNH ẢNH
300 Ngọc Phẩm Chất Đan *10
Vàng *300000
Hộp Bạch Kim *10
1000 Ngọc Võ Hồn Đan *30
Huyền Thạch *1
Hộp Bạch Kim *15
Vàng *500000
2000 Ngọc Tẩy Thạch *20
Huyền Thạch *2
Hộp Bạch Kim *20
Vàng *500000
4000 Ngọc Võ Hồn Đan *50
Huyền Thạch *4
Hộp Bạch Kim *25
Vàng *800000
6000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *10
Huyền Thạch *6
Hộp Bạch Kim *30
Vàng *800000
10000 Ngọc Võ Hồn Đan *100
Ngọc *888
Hộp Bạch Kim *35
Vàng *1000000
16000 Ngọc Đá Đỏ *10
Ngọc *1288
Hộp Bạch Kim *40
Vàng *2000000
22000 Ngọc Luyện Thạch III *200
Ngọc *2888
Hộp Bạch Kim *60
Vàng *3000000
35000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *30
Võ Hồn Đan *400
Hộp Bạch Kim *80
Vàng *3000000
45000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *40
Đá Đỏ *40
Hộp Bạch Kim *100
Vàng *5000000

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR