Chuỗi Nạp Tiêu Ưu Đãi Từ S66 - S85

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 08/06 đến 23h59 ngày 10/06 (reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S66 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
150 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *10
Võ Hồn Đan *10
Huyền Thạch *1
300 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *20
Võ Hồn Đan *30
Đá Đỏ *2
Lì xì may mắn *1
800 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *30
Võ Hồn Đan *100
Huyền Thạch *3
Lì xì may mắn *2
1500 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *40
Võ Hồn Đan *150
Đá Đỏ *4
Lì xì may mắn *3
3000 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *50
Võ Hồn Đan *200
Tàn Binh Pháp *1
Hồn Chiếu Dạ *1
6000 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *60
Võ Hồn Đan *300
Tàn Binh Pháp *2
Hồn Chiếu Dạ *2
10000 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *80
Võ Hồn Đan *400
Tàn Binh Pháp *3
Hồn Chiếu Dạ *3
15000 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *100
Võ Hồn Đan *500
Tàn Binh Pháp *4
Hồn Chiếu Dạ *4
22000 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *120
Võ Hồn Đan *650
Tàn Binh Pháp *5
Hồn Chiếu Dạ *5
26000 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *140
Võ Hồn Đan *850
Đá Đỏ *30
Tàn Binh Pháp *6
32000 Ngọc Mảnh Gia Cát Lượng *250
Võ Hồn Đan *1000
Huyền Thạch *40
Hồn Chiếu Dạ *6

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 08/06 đến 23h59 ngày 10/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S66 đến S85

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Tẩy Thạch *20
Ngọc *168
618 Ngọc Mảnh vạn năng *5
Huyền Thạch *3
Mảnh Gia Cát Lượng *2
1080 Ngọc Đá Đỏ *5
Huyền Thạch *5
Mảnh Gia Cát Lượng *3
2280 Ngọc Mảnh vạn năng *10
Lì xì may mắn *10
Mảnh Gia Cát Lượng *5
6980 Ngọc Đá Đỏ *10
Huyền Thạch *10
Mảnh Gia Cát Lượng *10
11880 Ngọc Mảnh vạn năng *20
Lì xì may mắn *20
Mảnh Gia Cát Lượng *15
Thẻ Tháng I Tẩy Thạch *30
Ngọc *268
Thẻ Tháng II Đá Đỏ *3
Huyền Thạch *3

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 08/06 đến 23h59 ngày 10/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S66 - S85

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG HÌNH ẢNH
300 Ngọc Phẩm Chất Đan *10
Vàng *300000
Hộp Bạch Kim *10
1000 Ngọc Võ Hồn Đan *30
Huyền Thạch *1
Hộp Bạch Kim *15
Vàng *500000
2000 Ngọc Tẩy Thạch *20
Huyền Thạch *2
Hộp Bạch Kim *20
Vàng *500000
4000 Ngọc Võ Hồn Đan *50
Huyền Thạch *4
Hộp Bạch Kim *25
Vàng *800000
6000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *10
Huyền Thạch *6
Hộp Bạch Kim *30
Vàng *800000
10000 Ngọc Võ Hồn Đan *100
Ngọc *888
Hộp Bạch Kim *35
Vàng *1000000
16000 Ngọc Đá Đỏ *10
Ngọc *1288
Hộp Bạch Kim *40
Vàng *2000000
22000 Ngọc Luyện Thạch III *200
Ngọc *2888
Hộp Bạch Kim *60
Vàng *3000000
35000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *30
Võ Hồn Đan *400
Hộp Bạch Kim *80
Vàng *3000000
45000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *40
Đá Đỏ *40
Hộp Bạch Kim *100
Vàng *5000000

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR