Chuỗi Quà Nạp Tiêu Cuối Tuần

KHỔNG TƯỚC ĐÀI

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 27/07 đến 23h59 ngày 29/07

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S86

- Nội dung:

- Trong thời gian hoạt động, tốn 1 Ngọc nhận 1 điểm .

- Sau khi nhận đủ số điểm tích lũy sẽ kích hoạt chúc phúc ở Đổng Tước Đài, người chơi toàn server có thể nhận thướng chúc phúc Đổng Tước Đài.

- Thời gian hoạt động, tối thiểu được 10000 điểm người chơi có thể nhận thưởng toàn server.

- Chi tiết về mức tích lũy và điểm thưởng:

Mốc tiêu của server THƯỞNG HÌNH ẢNH
25000 Ngọc Luyện Thạch III *200
Tẩy Thạch *200
50000 Ngọc Phẩm Chất Đan *250
Võ Hồn Đan *400
Vàng *2000000
100000 Ngọc Phẩm Chất Đan *300
Ngọc *888
Vàng *3000000
150000 Ngọc Phẩm Chất Đan *350
Đá Đỏ *35
Vàng *4000000
200000 Ngọc Phẩm Chất Đan *400
Ngọc *1088
Vàng *5000000

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 27/07 đến 23h59 ngày 29/07

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S86

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG HÌNH ẢNH
500 Ngọc Phẩm Chất Đan *20
Vàng *500000
Hộp Bạch Kim *20
1000 Ngọc Phẩm Chất Đan *30
Huyền Thạch *2
Hộp Bạch Kim *25
Vàng *500000
2000 Ngọc Phẩm Chất Đan *50
Huyền Thạch *3
Hộp Bạch Kim *30
Vàng *500000
4000 Ngọc Phẩm Chất Đan *100
Huyền Thạch *5
Hộp Bạch Kim *35
Vàng *800000
8000 Ngọc Phẩm Chất Đan *150
Huyền Thạch *7
Hộp Bạch Kim *40
Vàng *800000
12000 Ngọc Phẩm Chất Đan *200
Ngọc *588
Hộp Bạch Kim *50
Vàng *1000000

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 27/07 đến 23h59 ngày 29/07 (reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S86

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
150 Ngọc Hộp Quà Đặng Ngải *10

Huyền Thạch *10
Mảnh Đặng Ngải *20
300 Ngọc Hộp Quà Đặng Ngải *20

Đá Đỏ *15
Mảnh Đặng Ngải *30
888 Ngọc Hộp Quà Đặng Ngải *30

Huyền Thạch *15
Mảnh Đặng Ngải *40
Tàn Mãnh Đức *1
1888 Ngọc Hộp Quà Đặng Ngải *40

Đá Đỏ *20
Mảnh Đặng Ngải *50
Hồn Đích Lô *2
3888 Ngọc Hộp Quà Đặng Ngải *50

Huyền Thạch *20
Tàn Mãnh Đức *3
Hồn Đích Lô *3
6888 Ngọc Hộp Quà Đặng Ngải *60

Đá Đỏ *25
Tàn Mãnh Đức *4
Hồn Đích Lô *4
10888 Ngọc Hộp Quà Đặng Ngải *100

Huyền Thạch *35
Tàn Mãnh Đức *5
Hồn Đích Lô *5
16888 Ngọc Hộp Quà Đặng Ngải *120

Đá Đỏ *40
Tàn Mãnh Đức *6
Hồn Đích Lô *6
22888 Ngọc Hộp Quà Đặng Ngải *130

Vàng *25000000
Tàn Mãnh Đức *7
Hồn Đích Lô *7
28880 Ngọc Hộp Quà Đặng Ngải *160

Lệnh Bài Chu Du *35
Đá Đỏ *50
Tàn Mãnh Đức *8
32888 Ngọc Hộp Quà Đặng Ngải *250

Lệnh Bài Chu Du *60
Huyền Thạch *60
Hồn Đích Lô *9

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 27/07 đến 23h59 ngày 29/07

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S86

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Khóa Thần Binh *5
Hộp Quà Đặng Ngải *5

Ngọc *188
618 Ngọc Thuốc Thể Lực *5
Hộp Quà Đặng Ngải *6

Tẩy Thạch *50
1080 Ngọc Khóa Thần Binh *15
Hộp Quà Đặng Ngải *8

Đá Đỏ *7
2280 Ngọc Thuốc thể lực *10
Hộp Quà Đặng Ngải *12

Huyền Thạch *10
6980 Ngọc Khóa Thần Binh *25
Hộp Quà Đặng Ngải *18

Mảnh Vạn Năng *25
11880 Ngọc Thuốc thể lực *15
Hộp Quà Đặng Ngải *35

Vũ Khí Đặng Ngãi *5
Thẻ Tháng I Khóa Thần Binh *2
Hộp Quà Đặng Ngải *3

Ngọc *188
Thẻ Tháng II Thuốc thể lực *5
Hộp Quà Đặng Ngải *5

Ngọc *388

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR