Đấu Trường

M

 ỗi ngày khiêu chiến tại Đấu Trường  5 lần, mỗi lần cách nhau 10 phút, có thể dùng ngọc bỏ CD. Khi hết lượt khiêu chiến có thể dùng Ngọc mua thêm, mỗi ngày chỉ được mua 5 lần.

- Khi khiêu chiến đối thủ xếp hạng cao hơn và giành chiến thắng, chủ tướng sẽ đổi hạng với đối thủ.

- Khi khiêu chiến đối thủ hạng thấp hơn nếu thua thì không bị đổi hạng.

- Trong quá trình chiến đấu, chủ tướng không cần can thiệp vào trận đánh (2 bên đều đánh tự động).

- Hệ thống sẽ hiện ra 4 đối tượng để chủ tướng lựa chọn khiêu chiến. Dựa theo xếp hạng đấu trường của chủ tướng, thứ hạng của các đối tượng này cũng lần lượt khác nhau. Qui tắc xếp hạng sẽ giảm dần từ trái qua phải.

- Quà thưởng: đánh thắng sẽ được 20 vinh dự, thua được 10 vinh dự, hòa thì tính phía khiêu chiến bại trận.

- Đấu trường có quy tắc xếp hạng cao nhất, khi làm mới xếp hạng sẽ được quà. Dựa theo xếp hạng các phần quà cũng khác nhau.

Vinh Dự dùng để đến shop vinh dự của đấu trường đổi Nguyên liệu chế trang sức và một số Mảnh Tướng duy nhất.

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR