Hoạt động ưu đãi tiêu và nạp ngọc đầu tháng 9

QUÀ NẠP MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/09 đến 23h59 ngày 08/09

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S67

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày quy đổi ít nhất 300 NGỌC vào game sẽ nhận thưởng hấp dẫn.

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
NGÀY 1 Mảnh Cam Ninh *20
Tàn_Cao Binh Thư *10
NGÀY 2 Mảnh Cam Ninh *20
Cỏ_Thú Cưỡi Cao *10
NGÀY 3 Mảnh Cam Ninh *20
Đá Đỏ *10
NGÀY 4 Mảnh Cam Ninh *20
Huyền Thạch *10
NGÀY 5 Mảnh Cam Ninh *20
Ngọc *688

- Nếu nạp liên tục 5 ngày trong thời gian event (mỗi ngày ít nhất 300 ngọc) thì sẽ nhận thêm Quà Hào Hoa gồm:

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG
QUÀ HÀO HOA Mảnh Cam Ninh *30
LB 2-9 *10

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/09 đến 23h59 ngày 07/09

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S67

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Khóa Thần Binh *5
LB 2-9 *2
Ngọc *288
618 Ngọc Thuốc thể lực *4
LB 2-9 *4
Tẩy Thạch *30
1080 Ngọc Khóa Thần Binh *10
LB 2-9 *6
Đá Đỏ *5
2280 Ngọc Thuốc thể lực *8
LB 2-9 *12
Huyền Thạch *5
6980 Ngọc Khóa Thần Binh *20
LB 2-9 *30
Mảnh Vạn Năng *20
11880 Ngọc Thuốc thể lực *15
LB 2-9 *60
Mảnh Vạn Năng *30
Thẻ Tháng I Khóa Thần Binh *2
LB 2-9 *3
Ngọc *388
Thẻ Tháng II Thuốc thể lực *5
LB 2-9 *5
Ngọc *588

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 04/09 đến 23h59 ngày 07/09 (reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S67

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc LB 2-9 *12
Ngọc *128
Thuốc thể lực *1
688 Ngọc LB 2-9 *18
Huyền Thạch *2
Thuốc thể lực *1
1088 Ngọc LB 2-9 *24
Hộp Bạch Kim *50
Thuốc thể lực *1
3088 Ngọc LB 2-9 *30
Võ Hồn Đan *150
Thuốc thể lực *2
Lì Xì May Mắn *1
6088 Ngọc LB 2-9 *40
Võ Hồn Đan *350
Thuốc thể lực *2
Lì Xì May Mắn *3
8888 Ngọc LB 2-9 *60
Mảnh Vạn Năng *25
Thuốc thể lực *2
Lì Xì May Mắn *5
10888 Ngọc LB 2-9 *100
Võ Hồn Đan *500
Thuốc thể lực *3
Lì Xì May Mắn *10
15888 Ngọc LB 2-9 *150
Chìa Khóa Thần Binh *80
Ngọc *1888
Đá Triệu Hồi *10
20888 Ngọc LB 2-9 *200
Huyền Thạch *30
Ngọc *2888
Đá Triệu Hồi *15
25888 Ngọc LB 2-9 *300
Mảnh Vạn Năng *40
Ngọc *3888
Đá Triệu Hồi *20
30888 Ngọc LB 2-9 *400
Đá Đỏ *50
Ngọc *5088
Đá Triệu Hồi *20

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày  04/09 đến 23h59 ngày 07/09

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S67

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG
500 Ngọc Võ Hồn Đan *20
Mảnh Trận Pháp *10
Vàng *200000
1000 Ngọc Võ Hồn Đan *30
Mảnh Trận Pháp *20
Vàng *300000
2000 Ngọc Võ Hồn Đan *40
Thuốc thể lực *3
Vàng *500000
5000 Ngọc Võ Hồn Đan *50
Phẩm Chất Đan *200
Vàng *600000
8000 Ngọc Võ Hồn Đan *80
Huyền Thạch *10
Vàng *800000
10000 Ngọc Võ Hồn Đan *100
Tẩy Thạch *50
Vàng *1000000
15000 Ngọc Võ Hồn Đan *120
Đá Đỏ *20
Vàng *1200000
20000 Ngọc Võ Hồn Đan *150
Mảnh Vạn Năng *20
Vàng *1500000
25000 Ngọc Võ Hồn Đan *180
Huyền Thạch *20
Vàng *2000000
30000 Ngọc Võ Hồn Đan *220
Đá Đỏ *30
Vàng *3000000
35000 Ngọc Võ Hồn Đan *300
Mảnh Vạn Năng *30
Vàng *4000000

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR