Nâng Cấp Cánh

T

 rong phiên bản đầu tiên, chỉ có tướng chính mới có trang bị cánh. Và  dự kiến sẽ cập nhật thêm cánh cho các tướng khác trong các phiên bản sau.

- Có 11 cấp cánh, cấp cánh không thể cao hơn cấp chủ tướng hiện tại.

- Sử dụng Đá Tiến Hóa Cánh để tăng cấp, ngoài ra còn có thể dùng KNB để tăng cấp cánh.

- Tăng cấp sẽ thay đổi hình dạng cánh

- Tăng cấp cánh cũng sẽ tăng cấp Level skill Cánh.

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR