Nạp Tiêu Đạt Mức Nhận Quà Đầu Tuần

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 07/05 đến 23h59 ngày 10/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc LB Táo *8
Huyền Thạch *5
Thuốc thể lực *1
618 Ngọc LB Táo *15
Huyền Thạch *10
Thuốc thể lực *3
1080 Ngọc LB Táo *20
Huyền Thạch *10
Thuốc thể lực *5
2280 Ngọc LB Táo *30
Huyền Thạch *20
Thuốc thể lực *7
6980 Ngọc LB Táo *45
Huyền Thạch *25
Thuốc thể lực *10
11880 Ngọc LB Táo *60
Huyền Thạch *40
Thuốc thể lực *12
Thẻ Tháng I LB Táo *10
Huyền Thạch *2
Thuốc thể lực *2
Thẻ Tháng II LB Táo *15
Huyền Thạch *4
Thuốc thể lực *5

QUÀ NẠP MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 07/05 đến 23h59 ngày 10/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S84

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày quy đổi ít nhất 135 NGỌC vào game sẽ nhận thưởng hấp dẫn.

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
NGÀY 1 Lệnh Bài Chu Du *2
Ngọc *128
Phẩm Chất Đan *100
NGÀY 2 Lệnh Bài Chu Du *2
Luyện Thạch III *200
Phẩm Chất Đan *100
NGÀY 3 Lệnh Bài Chu Du *2
Đá Đỏ *3
Phẩm Chất Đan *100
NGÀY 4 Lệnh Bài Chu Du *2
Điểm Ma Động *1000
Phẩm Chất Đan *100
NGÀY 5 Lệnh Bài Chu Du *2
Điểm Lôi Đài *1000
Phẩm Chất Đan *100

- Nếu nạp liên tục 5 ngày trong thời gian event (mỗi ngày ít nhất 135 ngọc) thì sẽ nhận thêm Quà Hào Hoa gồm:

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
QUÀ HÀO HOA Mảnh Lữ Bố *20
Ngọc *388
Phẩm Chất Đan *200

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 07/05 đến 23h59 ngày 10/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc LB Táo *15
Võ Hồn Đan *25
Mảnh Vạn Năng *5
Vàng *500.000
618 Ngọc LB Táo *20
Võ Hồn Đan *50
Mảnh Vạn Năng *10
Vàng *1.000.000
1080 Ngọc LB Táo *25
Võ Hồn Đan *80
Mảnh Vạn Năng *20
Vàng *2.000.000
2280 Ngọc LB Táo *40
Võ Hồn Đan *120
Mảnh Vạn Năng *30
Vàng *4.000.000
5880 Ngọc LB Táo *80
Võ Hồn Đan *200
Mảnh Vạn Năng *40
Vàng *6.000.000
10880 Ngọc LB Táo *120
Võ Hồn Đan *350
Mảnh Vạn Năng *60
Vàng *8.000.000
16880 Ngọc LB Táo *180
Võ Hồn Đan *500
Tinh Hồn Bá Qua *1
Lệnh Bài Chu Du *15
22880 Ngọc LB Táo *250
Võ Hồn Đan *700
Đá Đỏ *40
Lệnh Bài Chu Du *20
28880 Ngọc LB Táo *350
Võ Hồn Đan *1000
Huyền Thạch *50
Lệnh Bài Chu Du *25

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 07/05 đến 23h59 ngày 10/05 ( 2 ngày reset 1 lần)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S84

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG HÌNH ẢNH
588 Ngọc Phẩm Chất Đan *200
Hộp Bạch Kim *100
1888 Ngọc Tẩy Thạch *50
Mảnh Vạn Năng *3
Đá Đỏ *3
2888 Ngọc Phẩm Chất Đan *60
Mảnh Vạn Năng *5
Đá Đỏ *5
3888 Ngọc Võ Hồn Đan *50
Mảnh Vạn Năng *10
Đá Đỏ *7
5888 Ngọc Phẩm Chất Đan *100
Mảnh Vạn Năng *15
Đá Đỏ *9
10888 Ngọc Võ Hồn Đan *100
Vàng *2.000.000
Đá Đỏ *11
20888 Ngọc Mảnh Lão Tiên *50
Vàng *4.000.000
Đá Đỏ *13
30888 Ngọc Mảnh Lữ Bố *50
Vàng *6.000.000
Đá Đỏ *15

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR