Nạp Tiêu Đạt Mức Nhận Ưu Đãi Cuối Tuần

KHỔNG TƯỚC ĐÀI

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 11/05 đến 23h59 ngày 13/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S84

- Nội dung:

- Trong thời gian hoạt động, tốn 1 Ngọc nhận 1 điểm .

- Sau khi nhận đủ số điểm tích lũy sẽ kích hoạt chúc phúc ở Đổng Tước Đài, người chơi toàn server có thể nhận thướng chúc phúc Đổng Tước Đài.

- Thời gian hoạt động, tối thiểu được 10000 điểm người chơi có thể nhận thưởng toàn server.

- Chi tiết về mức tích lũy và điểm thưởng:

Mốc tiêu của server THƯỞNG HÌNH ẢNH
15000 Ngọc Luyện Thạch III *200
Tẩy Thạch *200
50000 Ngọc Mảnh Trận Pháp *300
Đá Tiến Cấp Cánh *150
Đá Cường Hóa Cánh *150
80000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *20
Mảnh Nhạc Tiến *15
Vàng *2000000
120000 Ngọc Đá Đỏ *20
Mảnh Nhạc Tiến *20
Vàng *3000000
150000 Ngọc Đá Đỏ *25
Mảnh Nhạc Tiến *25
Vàng *5000000

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 11/05 đến 23h59 ngày 13/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S84

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG HÌNH ẢNH
388 Ngọc Tẩy Thạch *20
Vàng *100000
888 Ngọc Võ Hồn Đan *10
Vàng *200000
2088 Ngọc Thể dược  *1
Huyền Thạch *1
Lì xì may mắn *1
3888 Ngọc Chìa khóa *3
Huyền Thạch *2
Vàng *500000
5888 Ngọc Chìa khóa *5
Huyền Thạch *3
Vàng *500000
10888 Ngọc Chìa khóa *10
Huyền Thạch *4
Vàng *800000
18888 Ngọc Võ hồn đan *100
Huyền Thạch *10
Vàng *1000000

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 11/05 đến 23h59 ngày 13/05 (reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
150 Ngọc Mảnh Nhạc Tiến *10
Võ Hồn Đan *10
Huyền Thạch *1
300 Ngọc Mảnh Nhạc Tiến *20
Võ Hồn Đan *30
Đá Đỏ *2
1000 Ngọc Mảnh Nhạc Tiến *30
Võ Hồn Đan *100
Huyền Thạch *3
Tàn Độn Giáp Thư *1
2000 Ngọc Mảnh Nhạc Tiến *40
Võ Hồn Đan *150
Đá Đỏ *5
Hồn Bạch Long *1
4000 Ngọc Mảnh Nhạc Tiến *60
Võ Hồn Đan *200
Tàn Độn Giáp Thư *2
Hồn Bạch Long *2
6000 Ngọc Mảnh Nhạc Tiến *80
Võ Hồn Đan *350
Tàn Độn Giáp Thư *3
Hồn Bạch Long *3
11000 Ngọc Mảnh Nhạc Tiến *100
Võ Hồn Đan *500
Tàn Độn Giáp Thư *4
Hồn Bạch Long *4
16000 Ngọc Mảnh Nhạc Tiến *120
Võ Hồn Đan *650
Tàn Độn Giáp Thư *5
Hồn Bạch Long *5
22000 Ngọc Mảnh Nhạc Tiến *150
Võ Hồn Đan *900
Tàn Độn Giáp Thư *6
Hồn Bạch Long *6
28000 Ngọc Mảnh Nhạc Tiến *200
Võ Hồn Đan *1200
Đá Đỏ *40
Tàn Độn Giáp Thư *7
32000 Ngọc Mảnh Nhạc Tiến *300
Võ Hồn Đan *1500
Huyền Thạch *50
Hồn Bạch Long *8

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 11/05 đến 23h59 ngày 13/05

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S84

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Tẩy Thạch *20
Ngọc *188
618 Ngọc Mảnh vạn năng *10
Lệnh Bài Chu Du *1
Mảnh Nhạc Tiến *3
1080 Ngọc Đá Đỏ *5
Lệnh Bài Chu Du *2
Mảnh Nhạc Tiến *5
2280 Ngọc Mảnh vạn năng *20
Lệnh Bài Chu Du *3
Mảnh Nhạc Tiến *10
6980 Ngọc Đá Đỏ *15
Lệnh Bài Chu Du *4
Mảnh Nhạc Tiến *15
11880 Ngọc Lệnh Bài Chu Du *25
Đá Triệu Hồi *15
Mảnh Nhạc Tiến *30
Thẻ Tháng I Tẩy Thạch *40
Ngọc *300
Thẻ Tháng II Đá Đỏ *5
Huyền Thạch *5
Mảnh Nhạc Tiến *5

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR