Nhận thưởng HOT khi tiêu và nạp Ngọc

QUÀ NẠP MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 19/06 đến 23h59 ngày 23/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S58

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày quy đổi ít nhất 135 NGỌC vào game sẽ nhận thưởng hấp dẫn.

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
NGÀY 1 Mảnh Nhạc Tiến *10
Ngọc *128
Tẩy Thạch *10
NGÀY 2
Mảnh Nhạc Tiến *10
Luyện Thạch III *10
Tẩy Thạch *10
NGÀY 3
Mảnh Nhạc Tiến *10
Đá Đỏ *2
Tẩy Thạch *10
NGÀY 4
Mảnh Nhạc Tiến *10
Điểm Ma Động *1500
Tẩy Thạch *10
NGÀY 5
Mảnh Nhạc Tiến *10
Điểm Lôi Đài *1500
Tẩy Thạch *10

- Nếu nạp liên tục 5 ngày trong thời gian event (mỗi ngày ít nhất 135 ngọc) thì sẽ nhận thêm Quà Hào Hoa gồm:

GÓI QUÀ QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
QUÀ HÀO HOA Mảnh Nhạc Tiến *20
Ngọc *588
Tẩy Thạch *20

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 19/06 đến 23h59 ngày 22/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S58

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Thuốc thể lực *1
LB Chiến Thắng *5
Rương Vạn Năng *2
618 Ngọc Thuốc thể lực *3
LB Chiến Thắng *10
Rương Vạn Năng *4
1080 Ngọc Thuốc thể lực *5
LB Chiến Thắng *15
Rương Vạn Năng *6
2280 Ngọc Thuốc thể lực *7
LB Chiến Thắng *20
Rương Vạn Năng *8
6980 Ngọc Thuốc thể lực *10
LB Chiến Thắng *30
Rương Vạn Năng *10
11880 Ngọc Thuốc thể lực *12
LB Chiến Thắng *50
Rương Vạn Năng *15
Thẻ Tháng I Thuốc thể lực *3
LB Chiến Thắng *10
Rương Vạn Năng *3
Thẻ Tháng II Thuốc thể lực *7
LB Chiến Thắng *15
Rương Vạn Năng *6

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 19/06 đến 23h59 ngày 22/06 (reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S58

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc LB Chiến Thắng *6
Ngọc *188
Thuốc thể lực *1
Đá Tiến Cấp Cánh *25
688 Ngọc LB Chiến Thắng *12
Huyền Thạch *2
Thuốc thể lực *1
Đá Cường Hóa Cánh *25
1000 Ngọc LB Chiến Thắng *18
Hộp Bạch Kim *50
Thuốc thể lực *1
Đá Tiến Cấp Cánh *50
1888 Ngọc LB Chiến Thắng *26
Võ Hồn Đan *100
Thuốc thể lực *2
Đá Cường Hóa Cánh *50
3888 Ngọc LB Chiến Thắng *34
Võ Hồn Đan *200
Thuốc thể lực *2
Đá Tiến Cấp Cánh *75
5888 Ngọc LB Chiến Thắng *54
Mảnh Vạn Năng *20
Thuốc thể lực *2
Đá Cường Hóa Cánh *75
8888 Ngọc LB Chiến Thắng *86
Võ Hồn Đan *400
Thuốc thể lực *3
Đá Tiến Cấp Cánh *100
12888 Ngọc LB Chiến Thắng *120
Chìa khóa *80
Thuốc thể lực *8
Đá Cường Hóa Cánh *100
15888 Ngọc LB Chiến Thắng *150
Huyền Thạch *30
Ngọc *2888
Thần Tướng Lệnh *50
20888 Ngọc LB Chiến Thắng *200
Đá Đỏ *40
Ngọc *3888
Thần Tướng Lệnh *50
25888 Ngọc LB Chiến Thắng *250
Mảnh Vạn Năng *45
Ngọc *4888
Thần Tướng Lệnh *50

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 19/06 đến 23h59 ngày 22/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S58

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG HÌNH ẢNH
300 Ngọc Đá Đỏ *1
Mảnh Trận Pháp *5
Huyền Thạch *1
1000 Ngọc Đá Đỏ *2
Mảnh Trận Pháp *10
Huyền Thạch *2
2000 Ngọc Đá Đỏ *3
Mảnh Trận Pháp *15
Huyền Thạch *3
4000 Ngọc Đá Đỏ *4
Thuốc thể lực *3
Huyền Thạch *4
6000 Ngọc Đá Đỏ *5
Phẩm Chất Đan *200
Huyền Thạch *5
10000 Ngọc Đá Đỏ *6
Luyện Thạch III *50
Huyền Thạch *6
15000 Ngọc Đá Đỏ *7
Mảnh Vạn Năng *10
Huyền Thạch *7
20000 Ngọc Đá Đỏ *8
Thuốc thể lực *5
Huyền Thạch *8
25000 Ngọc Đá Đỏ *9
Mảnh Vạn Năng *20
Huyền Thạch *9

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR