Quà Hot Cuối Tuần Từ Búa Tạ

ĐĂNG NHẬP - NHẬN QUÀ MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 27/07 đến 23h59 ngày 29/07

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S86

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận thưởng hấp dẫn:

THỜI GIAN QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
 NGÀY 1 Mảnh Đặng Ngãi *10
Võ Hồn Đan *10
Tẩy Thạch *5
 NGÀY 2
Mảnh Đặng Ngãi *10
Võ Hồn Đan *10
Luyện Thạch II *10
 NGÀY 3
Mảnh Đặng Ngãi *10
Võ Hồn Đan *20
Chìa Khóa Thần Binh *5

VƯỢT ẢI NHẬN CAO LƯƠNG

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 27/07 đến 23h59 ngày 29/07

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S86

- Nội dung: Trong thời gian event khi chiến (hoặc quét) các ải có boss thường và tinh anh, chiến dịch Lữ Bố và Điển Vi có xác suất rớt Cao Lương

ĐỔI QUÀ VUI

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 27/07 đến 23h59 ngày 29/07

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S86

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, dùng các loại nguyên liệu để đổi các phần quà tương ứng. cụ thể:

ITEM ĐỔI ĐƯỢC TIÊU PHÍ ITEM TỔNG LƯỢT ĐỔI
Bộ tiêu dao x1 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Kim kê 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Gintama 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Khuyển Dạ Xoa 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Hắc Ám Chi Tinh 15 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Halloween 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thổ Dân 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Thuyền 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Vân Hạp 10 Đá Triệu Hồi 1
Bộ Chiến Thắng 10 Đá Triệu Hồi 1
Skin vũ khí Chu Du x1 1 Lệnh bài Chu Du 5
Skin phòng cụ Chu Du  x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Skin trang sức Chu Du  x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Cam Ninh x1 2 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Nhạc Tiến x1 2 Lệnh bài Chu Du 10
 Tàn Binh Pháp Tôn Tử x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Binh Pháp 24 Chương x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Thái Bình Thuật x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Mãnh Đức Tân Thư x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Danh Tướng Tâm x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Độn Giáp Thư x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Luận Ngữ x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Tàn Thiên Nang Thư x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Xích Thố x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Tuyệt Ảnh x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Đích Lô x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Phi Điện x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Chiếu Dạ x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Ô Vân x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Bạch Long Câu x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Hồn Phi Sa x1 1 Lệnh bài Chu Du 10
Huyền Thạch x15 1 Lệnh bài Chu Du 10
Đá Đỏ x15 1 Lệnh bài Chu Du 10
Túi Thần Tướng I x1 3 Cao Lương 200
Túi Thần Tướng II x1 3 Cao Lương 200
Túi Thần Tướng III x1 3 Cao Lương 200
Cánh ảo hóa thái lưu quang 7 Lệnh bài Chu Du 1
Cánh ảo hóa tĩnh thiền x1 7 Lệnh bài Chu Du 1
Skin trang sức Đặng Ngải x1 Huy Hiệu Đặng Ngải x10 10
Skin trang bi Đặng Ngải x1 Huy Hiệu Đặng Ngải x10 10
Đá Đỏ x4 1 Đá Triệu Hồi 20
Huyền Thạch x4 1 Đá Triệu Hồi 20
Đá tiến cấp cánh x10 1 Đá Triệu Hồi 10
Võ Hồn Đan x120 1 Đá Triệu Hồi 10
Võ Hồn Đan x300 Tín vật hồn đỏ Mã Siêu x10 20
Đá Đỏ x10 Tín vật hồn đỏ Mã Siêu x10 50
Mảnh Mã Siêu x3 Tín vật hồn đỏ Mã Siêu x1 50
Huyền Thạch x10 Tín vật hồn đỏ Mã Siêu x10 50

- Thời trang nào đã sở hữu sẽ không thể đổi.

SALE 50% -> 90% - CÓ GIỚI HẠN

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 27/07 đến 23h59 ngày 29/07

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S86

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các gói quà sau giảm giá từ 50% - 90%:

VẬT PHẨM VẬT PHẨM GIÁ CŨ GIÁ SALE 
Thể Lực *1
(Được mua 5 lần/ngày)
 250 Ngọc 120 Ngọc
Huyền Thạch x1
(Được mua 20 lần/ngày) 
1500 Ngọc  300 Ngọc  
Đá Đỏ x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1500 Ngọc  300 Ngọc
Đá Tiền Cấp Cánh x100
(Được mua 20 lần/ngày)
17000 Ngọc 1700 Ngọc
Đá Cường Hóa Cánh x100
(Được mua 20 lần/ngày)
17000 Ngọc 1700 Ngọc
Thái Sơ x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
200 Ngọc  100 Ngọc 
Đột Phá Đơn x1
(Được mua 20 lần/ngày)
1000 Ngọc 100 Ngọc
Phẩm Chất Đan x100
(Được mua 20 lần/ngày)
500 Ngọc 160 Ngọc
Võ Hồn Đan x10
(Được mua 20 lần/ngày)
200 Ngọc 100 Ngọc
Hộp Bạch Kim x10
(Được mua 20 lần/ngày)
1000 Ngọc 150 Ngọc
Mảnh Vạn Năng x1
(Được mua 10 lần/ngày)
1500 Ngọc 150 Ngọc

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR