Quà tặng cuối tuần - Nhận ngay ưu đãi

ĐĂNG NHẬP - NHẬN QUÀ MỖI NGÀY

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 16/06 đến 23h59 ngày 18/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S58

- Nội dung: Trong thời gian event, mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận thưởng hấp dẫn:

THỜI GIAN QUÀ THƯỞNG HÌNH ẢNH
Mỗi ngày đăng nhập Ngọc *365
Vàng *365.000

VƯỢT ẢI NHẬN NGỌC

- Thời gian: Từ 5:00 ngày 16/06 đến 23:59 ngày 18/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S58

- Nội dung: Trong thời gian event khi chiến (hoặc quét) các ải có boss thường và tinh anh, chiến dịch Lữ Bố và Điển Vi có xác suất rớt Ngọc

SALE 50% -> 90% - CÓ GIỚI HẠN

- Thời gian: Từ  00h30 ngày 16/06 đến 23h59 ngày 18/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S58

- Nội dung: Trong thời gian sự kiện, các gói quà sau giảm giá từ 50% - 90%:

VẬT PHẨM VẬT PHẨM GIÁ CŨ GIÁ SALE 
Thể Lực *1
(Được mua 5 lần/ngày)
 250 Ngọc 120 Ngọc
Võ Hồn Đan *20
(Được mua 20 lần/ngày)
1000 Ngọc 200 Ngọc
Luyện Thạch I *5
(Được mua 10 lần/ngày)
50 Ngọc 25 Ngọc
Luyện Thạch II *5
(Được mua 10 lần/ngày)
80 Ngọc 40 Ngọc
Luyện Thạch III *5
(Được mua 10 lần/ngày)
180 Ngọc  90 Ngọc
Huyền Thạch x1
(Được mua 20 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc  
Đá Đỏ x1
(Được mua 10 lần/ngày) 
1.200 Ngọc  300 Ngọc 
Phẩm Chất Đan x100
(Được mua 20 lần/ngày) 
800 Ngọc  200 Ngọc  
Thái Sơ x10
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  100 Ngọc  
Tẩy Thạch x1
(Được mua 20 lần/ngày) 
100 Ngọc  40 Ngọc  
Hộp Bạch Kim x20
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  150 Ngọc  
Mảnh Trận Pháp x5
(Được mua 20 lần/ngày) 
500 Ngọc  100 Ngọc  
Khóa Thần Binh x3
(Được mua 10 lần/ngày)
240 Ngọc 96 Ngọc

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 16/06 đến 23h59 ngày 18/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S58

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Tẩy Thạch *20
Ngọc *188
618 Ngọc Huyền Thạch *4
Đá Đỏ *4
Mảnh Triệu Vân *10
1080 Ngọc Huyền Thạch *6
Đá Đỏ *6
Mảnh Triệu Vân *15
2280 Ngọc Huyền Thạch *8
Đá Đỏ *8
Mảnh Triệu Vân *20
6980 Ngọc Huyền Thạch *15
Đá Đỏ *15
Mảnh Triệu Vân *25
11880 Ngọc Huyền Thạch *20
Đá Đỏ *20
Mảnh Triệu Vân *30
Thẻ Tháng I Tẩy Thạch *30
Ngọc *288
Thẻ Tháng II Huyền Thạch *5
Đá Đỏ *5

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 16/06 đến 23h59 ngày 18/06 (reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 đến S58

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
100 Ngọc Ngọc *188
Khóa Thần Binh *6
600 Ngọc Đá Đỏ *2
Khóa Thần Binh *10
1000 Ngọc Hồn Chiếu Dạ *2
Võ Hồn Đan *30
2000 Ngọc Binh Pháp 24 Chương *2
Võ Hồn Đan *60
Thể lực *3
4000 Ngọc Hồn Chiếu Dạ *4
Võ Hồn Đan *90
Thể lực *5
6000 Ngọc Binh Pháp 24 Chương *4
Võ Hồn Đan *120
Thể lực *7
10.000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *20
Binh Pháp 24 Chương *4
Hồn Chiếu Dạ *4
Mảnh Triệu Vân *20
15.000 Ngọc Huyền Thạch *20
Đá Đỏ *20
Chìa Khóa *50  
Mảnh Triệu Vân *30

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 16/06 đến 23h59 ngày 18/06

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ S1 - S58

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG HÌNH ẢNH
1000 Ngọc Thể dược *1
Mảnh Triệu Vân *2
2000 Ngọc Chìa khóa *3
Mảnh Triệu Vân *3
Vàng *100.000
4000 Ngọc Chìa khóa *5
Mảnh Triệu Vân *5
Vàng *300.000
6000 Ngọc Chìa khóa *10
Mảnh Triệu Vân *5
Vàng *500.000
10.000 Ngọc Võ hồn đan *50
Mảnh Triệu Vân *10
Vàng *700.000
20.000 Ngọc Mảnh vạn năng *20
Mảnh Triệu Vân *10
Vàng *900.000
35.000 Ngọc Đá Đỏ *20
Mảnh Triệu Vân *15
Vàng *2.000.000
45.000 Ngọc Đá Đỏ *30
Mảnh Triệu Vân *20
Vàng *4.000.000

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR