Quà tặng cuối tuần - Tiêu và Nạp Ngọc

QUÀ NẠP 1 LẦN

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 06/10 đến 23h59 ngày 08/10

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S71

- Nội dung: Trong thời gian event, nạp các gói ngọc trong game nhận quà tương ứng (chỉ nhận quà 1 lần / 1 gói Ngọc trong suốt quá trình diễn ra event):

TRỊ GIÁ GÓI NGỌC THƯỞNG HÌNH ẢNH
135 Ngọc Tẩy thạch *20
Ngọc *188
618 Ngọc Mảnh vạn năng *10
Lì xì may mắn *3
Mảnh Thái Văn Cơ *3
1080 Ngọc Đá Đỏ *5
Lì xì may mắn *6
Mảnh Thái Văn Cơ *5
2280 Ngọc Mảnh vạn năng *20
Lì xì may mắn *15
Mảnh Thái Văn Cơ *10
6980 Ngọc Đá Đỏ *15
Lì xì may mắn *22
Mảnh Thái Văn Cơ *15
11880 Ngọc Lệnh Bài Chu Du *25
Lì xì may mắn *30
Mảnh Thái Văn Cơ *30
Thẻ Tháng I Tẩy Thạch *40
Ngọc *300
Thẻ Tháng II Đá Đỏ *3
Huyền Thạch *3
Mảnh Thái Văn Cơ *5

NẠP TÍCH LŨY - NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 06/10 đến 23h59 ngày 08/10 (reset mỗi ngày)

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S71

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy nạp vào game đến mốc nhất định sẽ nhận các phần thưởng giá trị.

MỐC NẠP TÍCH LŨY THƯỞNG HÌNH ẢNH
150 Ngọc Mảnh Thái Văn Cơ *10
Võ Hồn Đan *10
Huyền Thạch *1
300 Ngọc Mảnh Thái Văn Cơ *20
Võ Hồn Đan *30
Đá Đỏ *2
888 Ngọc Mảnh Thái Văn Cơ *30
Võ Hồn Đan *100
Huyền Thạch *3
Tàn Thiên Nang *1
1588 Ngọc Mảnh Thái Văn Cơ *40
Võ Hồn Đan *150
Đá Đỏ *5
Hồn Đích Lô *1
3888 Ngọc Mảnh Thái Văn Cơ *60
Võ Hồn Đan *200
Tàn Thiên Nang *2
Hồn Chiếu Dạ *2
6888 Ngọc Mảnh Thái Văn Cơ *80
Võ Hồn Đan *350
Tàn Thiên Nang *3
Hồn Chiếu Dạ *3
10888 Ngọc Mảnh Thái Văn Cơ *100
Võ Hồn Đan *500
Tàn Thiên Nang *4
Hồn Chiếu Dạ *4
12888 Ngọc Mảnh Thái Văn Cơ *120
Võ Hồn Đan *650
Tàn Thiên Nang *5
Hồn Chiếu Dạ *5
18888 Ngọc Mảnh Thái Văn Cơ *150
Võ Hồn Đan *900
Tàn Thiên Nang *6
Hồn Chiếu Dạ *6
24880 Ngọc Mảnh Thái Văn Cơ *200
Võ Hồn Đan *1200
Đá Đỏ *40
Tàn Thiên Nang *7
28888 Ngọc Mảnh Thái Văn Cơ *300
Võ Hồn Đan *1500
Huyền Thạch *50
Hồn Chiếu Dạ *8

TIÊU TÍCH LŨY

- Thời gian: Từ 00h30 ngày 06/10 đến 23h59 ngày 08/10

- Đối tượng: Chủ công thuộc máy chủ từ S1 đến S71

- Nội dung: Trong thời gian event, tích lũy tiêu phí Ngọc đạt mốc nhất định được nhận thưởng:


MỐC TIÊU PHÍ THƯỞNG
300 Ngọc Phẩm Chất Đan *10
Vàng *300000
Hộp Bạch Kim *10
1000 Ngọc Võ Hồn Đan *30
Huyền Thạch *1
Hộp Bạch Kim *15
Vàng *500000
2000 Ngọc Tẩy Thạch *20
Huyền Thạch *2
Hộp Bạch Kim *20
Vàng *500000
4000 Ngọc Võ Hồn Đan *50
Huyền Thạch *4
Hộp Bạch Kim *25
Vàng *800000
6000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *10
Huyền Thạch *6
Hộp Bạch Kim *30
Vàng *800000
10000 Ngọc Võ Hồn Đan *100
Ngọc *888
Hộp Bạch Kim *35
Vàng *1000000
16000 Ngọc Đá Đỏ *10
Ngọc *1288
Hộp Bạch Kim *40
Vàng *2000000
28000 Ngọc Luyện Thạch III *200
Ngọc *2888
Hộp Bạch Kim *60
Vàng *3000000
35000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *30
Võ Hồn Đan *400
Hộp Bạch Kim *80
Vàng *4000000
45000 Ngọc Mảnh Vạn Năng *40
Đá Đỏ *50
Hộp Bạch Kim *100
Vàng *5000000

** Lưu ý: Mọi thông tin lấy ingame làm chuẩn!

 

Bạn cần hỗ trợ
Búa Tạ – Game bom tấn KingSoft 2016 QR